Metronic Systems

Rejestrator MPI-D

Rejestrator MPI-D - Metronic AKP

Producent: Metronic AKP

(zastępuje MPI-G/M)

 • 20 kanałów pomiarowych:
  • 18 kanałów przeznaczonych do odczytu danych z przyrządów i przetworników z protokołem Modbus RTU oraz przetworników z protokołem HART (również w trybie multidrop),
  • 2 kanały współpracujące z wejściami typu PULS z możliwością pomiaru częstotliwości w zakresie 0,001 Hz ÷ 10 kHz.
 • HART:
  • odczyt wielkości cyfrowych z maksymalnie 12 przetworników/urządzeń podłączonych równolegle do pętli prądowej,
  • praca jako Primary Master lub Secondary Master
  • odczyt zmiennych: PV - primary variable, SV - secondary variable, TV - third variable, FV - fourth variable.
 • Modbus RTU:
  • urządzenia/przetworniki podłączone równolegle do jednej pary przewodów (portu RS485 (1)),
  • prędkość transmisji od 1200 bps do 115200 bps
  • funkcje odczytu: 03 (Read Holding Register) i 04 (Read Input Register),
  • odczyt rejestrów adresowanych w zakresie 0 ... 65535.
 • 2 wejścia dwustanowe
  • pomiar częstotliwości w zakresie 0,001 Hz do 10 kHz,
  • zliczanie impulsów
  • śledzenie i rejestracja sygnału binarnego (zwarcie lub rozwarcie).
 • 16 kanałów obliczeniowych umożliwiających wykonywanie operacji matematycznych na wartościach z kanałów pomiarowych.
 • Dwa niezależne liczniki dla każdego wejścia pomiarowego i każdej wartości obliczanej.
 • 4 półprzewodnikowe przekaźniki alarmowo - sterujące,funkcja sygnalizacji alarmowej z potwierdzeniem, proste sterowanie dwustanowe.
 • Kolorowy wyświetlacz graficzny LCD TFT 43,8mm x 77,4 mm (272 x 480 punktów) z podświetlaniem.Komunikacja z systemem nadrzędnym (komputerem lub sterownikiem) przez port RS485 (2), protokół ASCII lub Modbus RTU lub port Ethernet, protokół Modbus TCP, serwer www.
 • Port USB na płycie czołowej (wysoki stopień ochrony IP54). Przenoszenie danych z i do urządzenia za pomocą zewnętrznej pamięci USB.
 • Zapis danych w pamięci wewnętrznej 2GB w standardowym pliku tekstowym.
 • Ochrona danych przed niepowołaną modyfikacją (każdy rekord w pliku archiwum opatrzony jest szyfrowaną sumą kontrolną).
 • Rejestry zdarzeń, czynności autoryzowanych i kalibracji.
 • Zaawansowany system użytkowników i haseł, kontrola dostępu m.in. do kopiowania/przenoszenia/usuwania plików, poleceń archiwum, ustawień zegara, zerowania liczników, wartości minimalnych i maksymalnych itp.
 • Produkt dostępny również w angielskiej wersji językowej.

 

Zastosowanie:
Wielomiejscowe pomiary (temperatura, wilgotność, ciśnienie, różnica ciśnień, przepływ itp.) z lokalnym wyświetlaniem wyników i transmisją danych do nadrzędnego systemu komputerowego lub sterowania. Pomiary z rejestracją wyników (rejestrator elektroniczny) wraz z sygnalizacją alarmową przekroczeń i prostym sterowaniem oraz odczytem lokalnym wyników.

Pliki do pobrania

Zapytaj o ten produkt:

Katalog produktów

Wybierz producenta

Aparatura kontrolno-pomiarowa