Metronic Systems

 

Realizacja projektu elektronicznej platformy B2B obejmuje w firmie Metronic Systems dla automatyzacji procesów zachodzących między integratorem aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki przemysłowej, a jego kontrahentami: zarówno klientami przemysłowymi, jak i dostawcami. W tradycyjnym modelu współpracy potrzeba zaangażowania dużych zasobów ludzkich, a procesy biznesowe są czasochłonne. Dzięki platformie B2B duża część procesów ulegnie automatyzacji, dodatkowo zostaną one poddane automatycznej kontroli, co do poprawności merytorycznej i logistyki zamówień i sprzedaży. Założenia te determinują zakres rzeczowy projektu oraz harmonogram jego realizacji. System, który będzie wdrożony, musi spełniać warunek niezawodności i ciągłości, a także zasadne jest, aby wszystkie funkcjonalności były skalowalne w przyszłości (szczególnie moduł CRM). Wymagana jest zdolnośc systemu B2B do adaptacji nowych technologii informatycznych, przyłączenia nowych użytkowników, a także system musi być otwarty na nową zawartośćmerytoryczną, nowe urządzenia, nowi dostawcy, nowe rozwiązania techniczne, aktualne wymogi prawne etc.

Procesy biznesowe objęte systemem: przygotowania projektu rozwiązania systemu kontrolno-pomiarowego, składanie zamówień na podstawie projektu, logistyka zamówień, transmisja dokumentów, realizacja gwarancji. 

Kryteria fakultatywne: współpraca z partnerami o zasięgu ponadregionalnym, technologie podpisu elektronicznego i elektronicznej wymiany danych (eliminacja dokumentacji papierowej), zaawansowane usługi elektroniczne, automatycznego przetwarzania danych lub w formule SaaS. Projekt wykazuje wysoką efektywnoś ekonomiczną.

Zasięg projektu: ogólnopolski i europejski. 

Rynek docelowy: przemysłowi użytkownicy aparatury kontrolno-pomiarowej.

Tytuł projektu: "Wdrożenie innowacyjnej w skali europejskiej platformy B2B w firmie Metronic Systems w celu automatyzacji procesu wymiany danych i informacji z partnerami biznesowymi."

Wielkość projektu: 1 385 500 zł netto. Wartość dofinansowania: 988 300 zł.

 

Strona projektu