Metronic Systems

fot:/ett/ Walcownia Zimna, ArcelorMittal

 • Nowa Ocynkownia w Walcowni Zimnej Krakowskiego Oddziału ArcelorMittal Poland S.A.

 • 2016 r.
 • Inwestycja „Instalacja centralnego ogrzewania dla Nowej Ocynkowni (Hala o długości 650m)” obejmowała montaż elektryczny obwodów zasilania i sterowania wentylatorami nagrzewnic i destryfikatorów.

   
 • Zadania zrealizowane przez Metronic Systems:
  1. Zakres prac.

   - ułożenie 16 kilometrów kabli na ciągach poziomych i pionowych na wysokości 5m do 17m
   - montaż i uruchomienie obwodów zasilania, termostatów i układów sterowania wydajnością nagrzewnic
     dla wentylatorów nagrzewnic i destryfikatorów
   - ułożenie korytek i drabinek kablowych
   - wykonanie i montaż 6 rozdzielni zasilających dla 140 wentylatorów nagrzewnic i destryfikatorów.

    

  2. Montaż w trudnych warunkach.
   Realizacja: Ekipy montażowe Metronic Systems pracowały głownie w nocy, podczas rozruchu nowej linii cynkowania i produkcji testowej. Prace montażowe z użyciem podnośnika prowadzono na wysokości.

  3. Wykonanie wszystkich prac w ściśle wyznaczonym terminie z zachowaniem zaostrzonych procedur bezpieczeństwa obowiązujących w ArcelorMittal Poland SA.
   Realizacja: Montaż i uruchomienie układów pomiarowych zrealizowano w całości w wyznaczonych przerwach remontowych Walcowni Zimnej. Prace szczególnie niebezpieczne, podczas montażu na rurociągach znajdujących się na wysokości, zostały wykonane z zachowaniem ostrych przepisów BHP, włącznie z rejestracją prac przez kamery przemysłowe.