Metronic Systems

fot:/prasa24h.pl/ Linia produkcyjna Tyskie

 • Tyskie Browary Książęce Kompanii Piwowarskiej S.A.

 • październik 2015 r.
 • Wykonanie 3 układów pomiaru przepływu i energii pary wodnej na liniach rozlewczych
  L3, L4, L5 w Tychach zgodnie z następującymi wymaganiami

  1. Pomiar przepływu i energii pary – dokładny, niezawodny i bezobsługowy.  

   Realizacja: Dobrane przez Metronic Systems przepływomierze oparte na wirowej metodzie pomiaru nie wymagają nadzoru i dodatkowej obsługi. Zapewniają dokładny pomiar przepływu pary przez wiele lat bez konserwacji dzięki czujnikowi z bezterminową kalibracją oraz funkcjom zaawansowanej autodiagnostyki i weryfikacji poprawności działania.

  2. Dokładny pomiar podczas maksymalnego i minimalnego obciążenia linii produkcyjnych.

   Realizacja: Przepływomierze zostały dobrane i zaprogramowane tak, aby mierzyły w całym zakresie pomiarowym przepływu pary wodnej.

  3. Wyznaczony czas montażu oraz uruchomienia układów pomiarowych.

   Realizacja: Wszystkie prace zostały wykonane w terminach remontowych wynikających z technologii produkcji w Tyskich Browarach Książęcych, rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

  4. Nadzór nad zużyciem pary wodnej, bieżący podgląd i archiwizacja pomiarów.

   Realizacja: Kompensacja przepływów objętościowych od temperatury i ciśnienia odbywa się za pomocą jednego przelicznika wielokanałowego, co obniżyło koszt inwestycji. Przelicznik umożliwia kontrolę bieżącą i archiwizację danych pomiarowych zużycia oraz temperatury i ciśnienia pary wodnej na 3 liniach produkcyjnych oraz transmisję danych do systemu nadrzędnego.

 • Korzyści dla Użytkownika wynikające z opomiarowania:

  Zamontowane układy pomiarowe zapewniają dokładny i niezawodny pomiar przepływu  oraz energii pary. Otrzymane wyniki pozwalają na rzetelną ocenę zużycia energii pary wodnej dla 3 linii produkcyjnych i wycenę kosztów dla aktualnie rozlewanej partii produktu. Wpływają na decyzje mające na celu obniżenie kosztów produkcji.