Metronic Systems

 

 

GAZ

 

PARA
wodna

 

 

WODA
gorąca
zimna
lodowa

 

 GAZ
ziemny
biogaz

 

SPRĘŻONE
POWIETRZE
gazy techniczne
CO2

 

CIECZE
inne niż woda

 

ENERGIA
ELEKTRYCZNA

 

 

 

 

 SYSTEMY:
  - rozliczania zużycia mediów
  - system serwera archiwizacji danych pomiarowych
  - monitoringu zużycia gazy ziemnego Strażnik Gazu
  - pomiaru parametrów technologicznych pracy kotłowni
  - pomiarowego do kontroli ilości miału węglowego

 
STANOWISKA dla laboratoriów:
  - stanowisko pomiarowe dla laboratorium Fizyki Budowli
  - stanowisko z systemem automatyki i pomiarów parametrów wody
  - stanowisko badawczo demonstracyjne bilansu energetycznego budynku