Metronic Systems

PARA

 

 

.
ENERGIA ELEKTRYCZNA

wybrane realizacje w układzie branżowym:

Zobacz również INNE MEDIA

WODA
 

 

Firma Medium Inwestycja Usługa
Przemysł spożywczy
KHS dla Browaru w Poznaniu

OPOMIAROWANIE MEDIÓW w Browarze Poznańskim:
Punkt A:
PARA - układ pomiaru przepływu i energii DN100->DN80
WODA zimna - układ pomiaru przepływu DN125
GAZ - CO2 układ pomiaru przepływu DN40
SPRĘŻONE powietrze układ pomiaru przepływu DN50
Energia ELEKTRYCZNA -pomiar zużycia
Myjka butelek, Rozlewarka, Pasteryzator
WODA zimna -3 układy pomiaru przepływu DN80, DN50, DN25
PARA - 2 układy pomiaru przepływu i energii DN125->DN80, DN50-> DN25
CIP, Myjka skrzynek, Pompa próżniowa
WODA zimna - układ pomiaru przepływu DN80, 2xDN25
PARA - układ pomiaru przepływu i energii pary DN25
Instalacja POD KLUCZ
- dobór i dostawa aparatury
- montaż mechaniczny i elektryczny
- konfiguracja i uruchomienie
Coca-Cola HBC Polska

Prace ELEKTRYCZNE w zakładzie produkcyjnym Coca-Cola Filia w Radzyminie.
- wykonanie pomiarów okresowych instalacji elektrycznych

- usługa, wykonanie pomiarów
- dobór i dostawa
- montaż i uruchomienie

Prace ELEKTRYCZNE w zakładzie produkcyjnym Coca-Cola Filia w Radzyminie.
- wymiana oświetlenia przed budynkiem biur

- dobór i dostawa
- montaż i uruchomienie

Prace ELEKTRYCZNE w zakładzie produkcyjnym Coca-Cola Filia w Radzyminie.
- wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego

- dobór i dostawa
- montaż i uruchomienie
Royal Canin Polska

OPOMIAROWANIE MEDIÓW ENERGETYCZNYCH:
ENERGIA ELEKTRYCZNA - pomiar zużycia i jakości
PARA – układ pomiaru przepływu i energii pary
SPRĘŻONE POWIETRZE – 3 układy pomiaru przepływu..
GAZ – pomiar przepływu gazu na kotle wodnym..
GAZ – pomiar przepływu gazu na kotle parowym..
WODA – pomiar przepływu wody uzupełniającej do kotła..
WODA – pomiar przepływu dla myjki ciśnieniowej..

włączenie do System Rozliczania Mediów, wizualizacji i archiwizacji danych pomiarowych, wykonany w 2011 r., systematycznie rozbudowywany i uzupełniany o kolejne pomiary (2012-2015)

Instalacja POD KLUCZ
- dobór i dostawa aparatury
- montaż mechaniczny i elektryczny
- konfiguracja i uruchomienie
Dalkia Energy & Technical Services UNILEVER Polska

SYSTEM odczytu liczników w budynku UNILEVER Polska na platformie systemowa Wonderware InTouch:
ENERGIA ELEKTRYCZNA - 42 analizatory sieci
WODA – 19 pomiarowów zużycia..
PARA WODNA – 2 układy pomiarowe
WODA – 19 układów pomiarowych zużycia zimnej wody
System POD KLUCZ
- dobór aparatury i systemu
- montaż zestawu
- konfiguracja i uruchomienie
Przemysł papierniczy
PGE Elektrownia OPOLE SA
BLOK nr 4 – Wykonanie Systemu Serwera Archiwizacji danych pomiarowych z 19 rejestratorów na bloku nr 4 – oprogramowanie Wonderware InTouch, Historian Server oraz Historian Client Instalacja POD KLUCZ
- dobór i dostawa aparatury
- montaż mechaniczny i elektryczny
- konfiguracja i uruchomienie

BLOK nr 3 – Wykonanie aplikacji oprogramowania i włączenie 19 rejestratorów na bloku nr 3 do Systemu Serwera Archiwizacji danych zlokalizowanego w rejonie bloku nr 4. Wykonanie łącza światłowodowego na trasie między blokami 3 i 4. Instalacja oprogramowania dla 2 stacji klienckich. Instalacja POD KLUCZ
- dobór i dostawa aparatury
- montaż mechaniczny i elektryczny
- konfiguracja i uruchomienie
Przemysł samochodowy
 Nemak Poland

OPOMIAROWANIE MEDIÓW ENERGETYCZNYCH:
SYSTEM rozliczania mediów – wykonanie aplikacji monitorującej i raportującej zużycie mediw
ENERGIA ELEKTRYCZNA - 16 układów pomiarowych
SPRĘŻONE POWIETRZE – 1 układ pomiarowy
GAZ ZIEMNY – 10 układów pomiarowych
WODA – 8 układów pomiarowych

System oparty na Platformie Wonderware InTouch oraz Historian

System POD KLUCZ
- dobór aparatury i systemu
- montaż zestawu
- konfiguracja i uruchomienie
 
 
 
 
GAZ

WODA
gorąca
zimna
lodowa

GAZ
ziemny
biogaz

SPRĘŻONE
POWIETRZE
gazy techniczne
CO2

CIECZE
inne
niż woda

ENERGIA
ELEKTRYCZNA

STANOWISKA
dla
LABORATORIÓW

SYSTEMY I APLIKACJE
do rozliczania, bilansowania,
oceny zużycia, ewidencji


 

wróć do tabeli ->   Rrealizacje w układzie branżowym