Metronic Systems

PARA

 

 

.
GAZ

wybrane realizacje w układzie branżowym:

Zobacz również INNE MEDIA

WODA
 

 

Firma Medium Inwestycja Usługa
Przemysł spożywczy
ANIMEX Foods
Zakład Produkcyjny w Starachowicach

GAZ

GAZ CO2 – zestaw do pomiaru przepływu dwutlenku węgla w Ubojni Zakładu Produkcyjnego w Starachowicach
- z programem do zdalnego odczytu i analizy danych

WODA CIEPŁA – bezinwazyjny pomiar wody ciepłej użytkowej

PARA – 3 układy pomiaru przepływu i energii paryv

Instalacja POD KLUCZ
- dobór i dostawa aparatury
- montaż mechaniczny i elektryczny
- konfiguracja i uruchomienie
KHS dla Browaru w Sierpcu

 GAZ

OPOMIAROWANIE MEDIÓW w Browarze w Sierpcu:
PARA - układ pomiaru przepływu i energii DN100
WODA zimna - układ pomiaru przepływu DN80
GAZ - CO2 układ pomiaru przepływu DN40
SPRĘŻONE powietrze układ pomiaru przepływu DN50
wizualizacja na panelowym komputerem przemysłowym
Instalacja POD KLUCZ
- dobór i dostawa aparatury
- montaż mechaniczny i elektryczny
- konfiguracja i uruchomienie
Intersnack Poland

GAZ ZIEMNY – 4 układy pomiaru przepływu gazu ziemnego
- dla kotła do przegrzewu oleju na rurociągu DN50
- dla 3 kotłów na rurociągach DN25, DN50, DN80
- dobór i dostawa aparatury
Royal Canin Polska  

GAZ

OPOMIAROWANIE MEDIÓW ENERGETYCZNYCH:
GAZ – pomiar przepływu gazu na kotle wodnym DN80
GAZ – pomiar przepływu gazu na kotle parowym DN80
WODA – pomiar przepływu wody uzupełniającej do kotła
WODA – pomiar przepływu dla myjki ciśnieniowej DN50
PARA – układ pomiaru przepływu i energii pary
SPRĘŻONE POWIETRZE – 3 układy pomiaru przepływu 3xDN100
włączenie do Systemu Rozliczenie Mediów
Instalacja POD KLUCZ
- dobór i dostawa aparatury
- montaż mechaniczny i elektryczny
- konfiguracja i uruchomienie
Ciepłownie
Uzdrowisko
Krynica-Żegiestów SA
SYSTEM pomiaru parametrów technologicznych pracy Kotłowni Centralnej dla 4 kotłów parowych (28 punktów pomiarowych)
wraz z wizualizacją parametrów kotłowni w programie Wonderware InTouch
Instalacja POD KLUCZ
- dobór i dostawa aparatury
- montaż mechaniczny i elektryczny
- konfiguracja i uruchomienie
Kogeneracja
Spółka Energetyczna "Jastrzębie"
EC Pniówek

GAZ – układ pomiaru przepływu metanu w gazie kopalnianym w kopalni Suszec

- dobór i dostawa aparatury
- konfiguracja i uruchomienie
GAZ metan – 3 układy pomiaru przepływu metanu w gazie kopalnianym w kopalni Pniówek - dobór i dostawa aparatury
- konfiguracja i uruchomienie
Spółka Energetyczna "Jastrzębie"
EC Suszec
GAZ mieszanka – uruchomienie układu pomiaru przepływu mieszanki gazowej do silników - dobór i dostawa aparatury
- konfiguracja i uruchomienie
Zakład Produkcji Ciepła "ŻORY" Sp. z o.o. na terenie
KWK "Budryk" w Ornontowicach
METAN – układ pomiarowy przepływu gazu kopalnianego i metanu z odmetanowienia kopalni dla instalacji silników gazowych
z zastosowaniem przepływomierza typu Annubar i metanomierza
z wizualizacją w oprogramowaniu Wonderware InTouch
Instalacja POD KLUCZ
- dobór i dostawa aparatury
- montaż mechaniczny i elektryczny
- konfiguracja i uruchomienie
- aplikacja w programie InTouch
Przemysł samochodowy
Nemak Poland GAZ ziemny – 1 układ pomiaru przepływu gazu ziemnego wprowadzenie wyników pomiarów do systemu nadrzędnego Instalacja POD KLUCZ
- dobór i dostawa aparatury
- montaż mechaniczny i elektryczny
- konfiguracja i uruchomienie
 

SYSTEM rozliczania mediów –  monitoring i raportowanie zużycia
 - energii elektrycznej (16 układów pomiarowych)
- gazu ziemnego (10 układów pomiarowych)
- wody (8 układów pomiarowych)
 - sprężonego powietrza(12  pomiarów)
 - System oparty na Platformie Wonderware InTouch oraz Historian

System POD KLUCZ
- dobór aparatury i systemu
- montaż zestawu
- konfiguracja i uruchomienie
  Strażnik GAZU SYSTEM monitoringu zużycia gazy ziemnego Strażnik Gazu zabezpieczający przed przekroczeniem zamówionej ilości.
System oparty na Platformie Wonderware InTouch oraz Historian
System POD KLUCZ
- dobór aparatury i systemu
- montaż zestawu
- konfiguracja i uruchomienie
ALPINE-ENERGIE Polska dla
NGK Ceramics Polska

GAZ – pomiar przepływu (zużycia) i ciśnienia gazu
- na rurociągu DN100
PARA – układ pomiaru przepływu i energii pary
wpięcie pomiarów pary i gazu do przelicznika z komunikacją MBUS

SPRĘŻONE POWIETRZE – układ pomiarowy przepływu..

WODA ciepła i zimna - 4 układy pomiarowe zużycia..

- dobór i dostawa aparatury
- konfiguracja i uruchomienie
- szkolenie obsługi

Inne

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o w Grudziądzu BIOGAZ – 2 układy pomiarowe przepływu biogazu
- na rurociągach DN80 i DN100
- z programem do zdalnego odczytu i analizy danych
- dobór i dostawa aparatury
- konfiguracja i uruchomienie
 
 
 
GAZ

WODA
gorąca
zimna
lodowa

GAZ
ziemny
biogaz

SPRĘŻONE
POWIETRZE
gazy techniczne
CO2

CIECZE
inne
niż woda

ENERGIA
ELEKTRYCZNA

STANOWISKA
dla
LABORATORIÓW

SYSTEMY I APLIKACJE
do rozliczania, bilansowania,
oceny zużycia, ewidencji


 

wróć do tabeli ->   Rrealizacje w układzie branżowym