Metronic Systems

PARA

 

 

.
SPRĘŻONE POWIETRZE

wybrane realizacje w układzie branżowym:

Zobacz również INNE MEDIA

GAZ
 

 

Firma Medium Inwestycja Usługa
Przemysł spożywczy
ANIMEX Foods
Zakład Produkcyjny w Starachowicach

GAZ CO2 – zestaw do pomiaru przepływu dwutlenku węgla w Ubojni Zakładu Produkcyjnego w Starachowicach
- z programem do zdalnego odczytu i analizy danych

WODA CIEPŁA – bezinwazyjny pomiar wody ciepłej użytkowej..

PARA – 3 układy pomiaru przepływu i energii pary..

Instalacja POD KLUCZ
- dobór i dostawa aparatury
- montaż mechaniczny i elektryczny
- konfiguracja i uruchomienie
KHS dla Browaru w Poznaniu

OPOMIAROWANIE MEDIÓW w Browarze Poznańskim:
Punkt A:
PARA - układ pomiaru przepływu i energii DN100->DN80
WODA zimna - układ pomiaru przepływu DN125
GAZ - CO2 układ pomiaru przepływu DN40
SPRĘŻONE powietrze układ pomiaru przepływu DN50
Energia ELEKTRYCZNA -pomiar zużycia
Myjka butelek, Rozlewarka, Pasteryzator
WODA zimna -3 układy pomiaru przepływu DN80, DN50, DN25
PARA - 2 układy pomiaru przepływu i energii DN125->DN80, DN50-> DN25
CIP, Myjka skrzynek, Pompa próżniowa
WODA zimna - układ pomiaru przepływu DN80, 2xDN25
PARA - układ pomiaru przepływu i energii pary DN25
Instalacja POD KLUCZ
- dobór i dostawa aparatury
- montaż mechaniczny i elektryczny
- konfiguracja i uruchomienie
KHS dla Browaru w Sierpcu  

OPOMIAROWANIE MEDIÓW w Browarze w Sierpcu:

SPRĘŻONE powietrze układ pomiaru przepływu DN50

PARA - układ pomiaru przepływu i energii..
WODA zimna - układ pomiaru przepływu..
GAZ - CO2 układ pomiaru przepływu..

Wwizualizacja na panelowym komputerem przemysłowym

Instalacja POD KLUCZ
- dobór i dostawa aparatury
- montaż mechaniczny i elektryczny
- konfiguracja i uruchomienie
DANONE POLAND   OPOMIAROWANIE MEDIÓW ENERGETYCZNYCH (2007 r.):
SPRĘŻONE powietrze – pomiar przepływu na rurociągu DN50
PARA – pomiar przepływu i energii pary nasyconej
z rozliczeniem kondensatu..
WODA gorąca, lodowa – pomiar przepływu i energii..
Instalacja POD KLUCZ
- dobór i dostawa aparatury
- montaż mechaniczny i elektryczny
- konfiguracja i uruchomienie

OPOMIAROWANIE MEDIÓW ENERGETYCZNYCH: ponad 20 układów pomiarowych (lata 2008-2009):

SPRĘŻONE POWIETRZE – pomiar przepływu na rurociągu DN200

PARA – pomiar przepływu i energii z rozliczeniem kondensatu..

WODA gorąca, zimna, socjalna – pomiar przepływu i energii..

Instalacja POD KLUCZ
- dobór i dostawa aparatury
- montaż mechaniczny i elektryczny
- konfiguracja i uruchomienie
Royal Canin Polska

OPOMIAROWANIE MEDIÓW ENERGETYCZNYCH:

SPRĘŻONE POWIETRZE – 3 układy pomiaru przepływu 3xDN100
GAZ – pomiar przepływu gazu na kotle wodnym..
GAZ – pomiar przepływu gazu na kotle parowym..
WODA – pomiar przepływu wody uzupełniającej do kotła..
WODA – pomiar przepływu dla myjki ciśnieniowej..
PARA – układ pomiaru przepływu i energii pary..

włączenie do Systemu Rozliczenie Mediów

Instalacja POD KLUCZ
- dobór i dostawa aparatury
- montaż mechaniczny i elektryczny
- konfiguracja i uruchomienie
Przemysł tytoniowy

Philip Morris Polska
Zakład w Krakowie
/Gegenbauer Polska/

SPRĘŻONE POWIETRZE – przenośny zestaw pomiarowy
- z przepływomierzem DN25
- z programem do zdalnego odczytu i analizy danych
Przenośny Zestaw Pomiarowy
- dobór i montaż aparatury
- konfiguracja i uruchomienie
Philip Morris Polska
Zakład w Krakowie /Pormat/
SPRĘŻONE POWIETRZE – przenośny zestaw pomiarowy
- z przepływomierzem DN25
- z programem do zdalnego odczytu i analizy danych
Przenośny Zestaw Pomiarowy
- dobór i montaż aparatury
- konfiguracja i uruchomienie
Przemysł chemiczny
Nitroerg S.A.
Grupa kapitałowa KGHM

SPRĘŻONEPOWIETRZE – układ pomiarowy przepływu
- na rurociągu DN100

PARA – 2 układy pomiarowe przepływu i energii pary..

- z programem do zdalnego odczytu i analizy danych

Instalacja POD KLUCZ
- dobór i dostawa aparatury
- montaż mechaniczny i elektryczny
- konfiguracja i uruchomienie
Szpitale
  SPRĘŻONE powietrze – układ pomiarowy przepływu
- na rurociągu DN15
Instalacja POD KLUCZ
- dobór i dostawa aparatury
- montaż mechaniczny i elektryczny
- konfiguracja i uruchomienie
Przemysł samochodowy
Fabryka Tłoków Federal Mogul Gorzyce SPRĘŻONE powietrze – układ pomiarowy przepływu
- na rurociągu DN15
- z programem do zdalnego odczytu i analizy danych
- dobór i dostawa aparatury
- konfiguracja i uruchomienie
Michelin Polska SA

OPOMIAROWANIE MEDIÓW w latach 2010-2015

SPRĘŻONE POWIETRZE - 16 układów pomiaru przepływu
na rurociągach DN12, DN25, DN40, DN50, DN100

WODA – 9 układów pomiaru przepływu wody..

PARA – 7 układów pomiaru przepływu i energii pary..

Instalacja POD KLUCZ
- dobór i dostawa aparatury
- montaż mechaniczny i elektryczny
- konfiguracja i uruchomienie
BMB w Michelin Polska SA

SPRĘŻONE POWIETRZE – układ pomiaru przepływu sprężonego powietrza wykonany w oparciu o przepływomierz masowy
- na rurociągu DN40

PARA – układ pomiaru przepływu i energii pary ..

- dobór i dostawa aparatury
- konfiguracja i uruchomieni
Usługi Instalatorstwa w Michelin Polska SA

SPRĘŻONE POWIETRZE – układ pomiarowy przepływu sprężonego powietrza wykonany w oparciu o przepływomierze wirowe
- na 5 rurociągach 2xDN15, DN25, 2xDN40

PARA – 7 układów pomiaru przepływu i energii pary..

- dobór i dostawa aparatury
- konfiguracja i uruchomieni
Nemak Poland

 

SPRĘŻONE powietrze – 3 układy pomiarowe przepływu
na rurociągu DN80 i 2xDN100
– 2 układy pomiarowe przepływu
- na rurociągu 2xDN100

WODA zimna, gorąca - 5 układów pomiarowych przepływu i energii..

SYSTEM rozliczania mediów – monitorowanie i raportowanie zużycie..

SYSTEM monitoringu zużycia gazy ziemnego Strażnik Gazu zabezpieczający przed przekroczeniem zamówionej ilości.

Instalacja POD KLUCZ
- dobór i dostawa aparatury
- montaż mechaniczny i elektryczny
- konfiguracja i uruchomienie
ALPINE-ENERGIE Polska dla
NGK Ceramics Polska

SPRĘŻONE POWIETRZE – układ pomiarowy przepływu
na rurociągu DN150
wpięcie pomiarów do przelicznika z komunikacją MBUS
PARA – układ pomiaru przepływu i energii pary
- na rurociągu DN80
GAZ – pomiar przepływu (zużycia) i ciśnienia gazu..
WODA ciepła i zimna - 4 układy pomiarowe zużycia i energii wody ciepłej oraz przepływu wody zimnej..
- na rurociągu DN100
wpięcie pomiarów do przelicznika z komunikacją MBUS

- dobór i dostawa aparatury
- konfiguracja i uruchomienie
- szkolenie obsługi
MAHLE Polska

SPRĘŻONE POWIETRZE - układ pomiarowy przepływu
na rurociągu DN40
kalibracja przepływomierza w 5 punktach

WODA pitna – bezinwazyjny dwukierunkowy pomiar wody pitnej
na 3 rurociągach

Instalacja POD KLUCZ
- dobór i dostawa aparatury
- montaż mechaniczny i elektryczny
- konfiguracja i uruchomienie
Przemysł ciężki
ArcelorMittal Poland SA

SPRĘŻONE POWIETRZE – układ pomiarowy przepływu powietrza okresowo zawilgoconego
na rurociągach DN200, DN150, DN100x4, DN50x1
z programem do zdalnego odczytu i analizy danych
Instalacja POD KLUCZ
- dobór i dostawa aparatury
- montaż mechaniczny i elektryczny
- konfiguracja i uruchomienie
- szkolenie obsługi
 
 
 
GAZ

WODA
gorąca
zimna
lodowa

GAZ
ziemny
biogaz

SPRĘŻONE
POWIETRZE
gazy techniczne
CO2

CIECZE
inne
niż woda

ENERGIA
ELEKTRYCZNA

STANOWISKA
dla
LABORATORIÓW

SYSTEMY I APLIKACJE
do rozliczania, bilansowania,
oceny zużycia, ewidencji


 

wróć do tabeli ->   Rrealizacje w układzie branżowym