Metronic Systems

PARA

 

 

.
STANOWISKA dla laboratoriów

wybrane realizacje w układzie branżowym:

Zobacz również INNE MEDIA

GAZ
 

 

Firma Medium Inwestycja Usługa
Uczelnie, Szkoły
Akademia Górniczo-Hutnicza
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Stanowisko pomiarowe dla wyposażenia laboratoryjny Fizyki Budowli składające sie z 4 zestawów:
- do analizy przepływu ciepła przez przegrodę budowalną i różne warstwy materiałów izolacyjnych,
- do prezentacji zależności wilgotności względnej powietrza od temperatur
Instalcja POD KLUCZ
- dobór i dostawa aparatury
- montaż mechaniczny i elektryczny
- konfiguracja i uruchomienie
- szkolenie obsługi
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu Stanowisko pomiarowe dla wyposażenia laboratoryjny
Fizyki Budowli składające sie z 4 zestawów:
- do analizy przepływu ciepła przez przegrodę budowalną i różne
warstwy materiałów izolacyjnych
- do prezentacji zależności wilgotności względnej powietrza
od temperatur
- z programem do zdalnego odczytu i analizy danych
Instalcja POD KLUCZ
- dobór i dostawa aparatury
- montaż mechaniczny i elektryczny
- konfiguracja i uruchomienie
- szkolenie obsługi
Zespół Szkół Budowlanych w Tarnowie w obiekcie "Poligon Energooszczędności" STANOWISKO badawczo-demonstracyjnego (bilans energetyczny budynku) zbudowane w ramach projektu "Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego" złożone 5 układów pomiaru energii cieplej:
4 pomiary energii cieplnej wody
1 pomiar energii cieplnej glikolu
komunikacja z systemem BMS (Building Management Systems)
Instalacja POD KLUCZ
- dobór i dostawa aparatury
- montaż mechaniczny i elektryczny
- konfiguracja i uruchomienie
- szkolenie obsługi
Instytut Nafty i Gazu STANOWISKO badawcze – system automatyki do pomiaru przepływu i innych parametrów wody - dobór i dostawa aparatury
- konfiguracja zestawu
 
 
 
GAZ

WODA
gorąca
zimna
lodowa

GAZ
ziemny
biogaz

SPRĘŻONE
POWIETRZE
gazy techniczne
CO2

CIECZE
inne
niż woda

ENERGIA
ELEKTRYCZNA

STANOWISKA
dla
LABORATORIÓW

SYSTEMY I APLIKACJE
do rozliczania, bilansowania,
nadzoru zużycia, ewidencji