Metronic Systems

SYSTEM

 

 

.
SYSTEMY I APLIKACJE

do rozliczania, bilansowania, nadzoru zużycia:

Zobacz również INNE MEDIA

GAZ
 

 

Firma Medium Inwestycja Usługa
Przemysł spożywczy
Royal Canin Polska

System Rozliczania Mediów, wizualizacji i archiwizacji danych pomiarowych, wykonany w 2011 r., systematycznie rozbudowywany i uzupełniany o kolejne pomiary (2012-2015):
GAZ ziemny – pomiar przepływu, zużycie
WODA technologiczna – pomiar przepływu i energii
TEMPERATURA I WILGOTNOŚĆ – pomiary klimatyczne
System oparty na oprogramowaniu Wonderware InTouch oraz Historian

Instalacja POD KLUCZ
- dobór i dostawa aparatury
- montaż mechaniczny i elektryczny
- konfiguracja i uruchomienie

Rozbudowa Systemu Rozliczania Mediów – wizualizacja i archiwizacja pomiarów klimatycznych (temperatura i wilgotność) w halach produkcyjnych i pomieszczeniach laboratorium

- wykonanie aplikacji
 

OPOMIAROWANIE MEDIÓW ENERGETYCZNYCH, włączenie do Systemu Rozliczenie Mediów:

SPRĘŻONE POWIETRZE – 3 układy pomiaru przepływu..
GAZ – pomiar przepływu gazu na kotle wodnym..
GAZ – pomiar przepływu gazu na kotle parowym..
WODA – pomiar przepływu wody uzupełniającej do kotła..
WODA – pomiar przepływu dla myjki ciśnieniowej..
PARA – układ pomiaru przepływu i energii pary..

Instalacja POD KLUCZ
- dobór i dostawa aparatury
- montaż mechaniczny i elektryczny
- konfiguracja i uruchomienie
Dalkia Energy & Technical Services UNILEVER Polska SYSTEM odczytu liczników w budynku UNILEVER Polska na platformie systemowa Wonderware InTouch:
- wykonanie aplikacji monitorującej i raportującej
2 pomiary pary, 45 analizatorów energii elektrycznej, 19 pomiarów zużycia zimnej wody
- dostawa i konfiguracja urządzeń
System POD KLUCZ
- dobór aparatury i systemu
- montaż zestawu
- konfiguracja i uruchomienie
Energetyka
ENERGETYKA
Grupa Kapitałowa KGHM
EC-3 Głogów

pomiarowy miału węglowego
SYSTEM – opracowanie autorskiego projektu i wykonanie układu pomiarowego do kontroli ilości miału węglowego podawanego do poszczególnych kotłów w Wydziale EC-3 w Głogowie
z włączeniem do Systemu Nadzoru i Sterowania SYNDIS RV

SYSTEM
- projekt i wykonanie systemu
- konfiguracja i uruchomienie

ENERGETYKA
Grupa Kapitałowa KGHM

Włączeniem do Systemu Nadzoru i Sterowania SYNDIS RV układów do pomiaru przepływu i  energii
- PARY
- KONDENSATU
- WODY

Instalacja POD KLUCZ
- dobór i dostawa aparatury
- montaż mechaniczny i elektryczny
- konfiguracja i uruchomienie
PGE Elektrownia OPOLE SA BLOK nr 4 – Wykonanie Systemu Serwera Archiwizacji danych pomiarowych z 19 rejestratorów na bloku nr 4 – oprogramowanie Wonderware InTouch, Historian Server oraz Historian Client Instalacja POD KLUCZ
- dobór i dostawa aparatury
- montaż mechaniczny i elektryczny
- konfiguracja i uruchomienie
BLOK nr 3 – Wykonanie aplikacji oprogramowania i włączenie 19 rejestratorów na bloku nr 3 do Systemu Serwera Archiwizacji danych zlokalizowanego w rejonie bloku nr 4. Wykonanie łącza światłowodowego na trasie między blokami 3 i 4. Instalacja oprogramowania dla 2 stacji klienckich. Instalacja POD KLUCZ
- dobór i dostawa aparatury
- montaż mechaniczny i elektryczny
- konfiguracja i uruchomienie
Ciepłownie
Uzdrowisko
Krynica-Żegiestów SA
SYSTEM pomiaru parametrów technologicznych pracy Kotłowni Centralnej dla 4 kotłów parowych (28 punktów pomiarowych)
wraz z wizualizacją parametrów kotłowni w programie Wonderware InTouch
Instalacja POD KLUCZ
- dobór i dostawa aparatury
- montaż mechaniczny i elektryczny
- konfiguracja i uruchomienie
Kogeneracja
Zakład Produkcji Ciepła "ŻORY" Sp. z o.o. na terenie
KWK "Budryk" w Ornontowicach

System kontroli i wizualizacji w oprogramowaniu Wonderware InTouchMETAN – układ pomiarowy przepływu gazu kopalnianego i metanu z odmetanowienia kopalni dla instalacji silników gazowych
z zastosowaniem przepływomierza typu Annubar i metanomierza

Instalacja POD KLUCZ
- dobór i dostawa aparatury
- montaż mechaniczny i elektryczny
- konfiguracja i uruchomienie
- aplikacja w programie InTouch
Przemysł samochodowy
  SYSTEM monitoringu zużycia gazy ziemnego Strażnik Gazu zabezpieczający przed przekroczeniem zamówionej ilości.
System oparty na Platformie Wonderware InTouch oraz Historia
System POD KLUCZ
- dobór aparatury i systemu
- montaż zestawu
- konfiguracja i uruchomienie
Instytut Nafty i Gazu

STANOWISKO badawcze –SYSTEM automatyki do pomiaru przepływu i innych parametrów wody - dobór i dostawa aparatury
- konfiguracja zestawu
 
 
 
GAZ

WODA
gorąca
zimna
lodowa

GAZ
ziemny
biogaz

SPRĘŻONE
POWIETRZE
gazy techniczne
CO2

CIECZE
inne
niż woda

ENERGIA
ELEKTRYCZNA

STANOWISKA
dla
LABORATORIÓW

SYSTEMY I APLIKACJE
do rozliczania, bilansowania,
nadzoru zużycia, ewidencji


 

 wróć do tabeli ->   Rrealizacje w układzie branżowym