Metronic Systems


fot.PEC Gliwice
 
 
 • Przedsiębiorstwo Energetyko Ciplnej - Gliwice Sp. z o.o..

 • czerwiec - lipiec 2014 r.
 • PROJEKT techniczny przeprowadzenia remontu opomiarowania APK na rurociągach magistral wylotowych z Ciepłowni Gliwice
 • REMONT AKP na zasilaniu i powrocie 4 magistral wylotowych z Ciepłowni Gliwice:
   
  magistrali północnej DN300
    magistrali południowej DN500
    północno-zachodniej DN600
    nowo zachodniej DN700
 

 • czerwiec 2013 r.
 • Wykonanie wraz  zdostawą opomiarowania na magistrali DN800
 
 

 • październik 2013
 • Wykonanie wraz z dostawą układu pomiarowego na zasilaniu magistrali DN300