Metronic Systems

fot: loveKraków
 
 • TAMEH Sp. z o.o. - Zakład Wytwarzania AM Kraków
 • grudzień 2019 - kwieceiń 2020
 • Inwestycja „Instalacja centralnego ogrzewania obejmowała montaż elektryczny obwodów zasilania i sterowania 15 nagrzewnicami wodnymi CO.
 • Projekt i wykonanie instalację ogrzewania i sterowania: skrzynek sterowania miejscowego, dobór kabli zgodnie z polskimi normami, a następnie wykonanie na obiekcie i uruchonienie.
 • Aparaty grzewczo-wentylacyjne zostały zabudowane na rurociągach na poziomie +0m oraz +8,0m. W bezpośrednim sąsiedztwie każdej nagrzewnicy zainstalowano skrzynkę sterowania miejscowego oraz termostat sterujący pracą wentylatora nagrzewnicy. Sygnalizacja świetlna załączenie oraz wyłączenia wentylatorów poszczególnych nagrzewnic umiejscowiono w specjalnie sprefabrykowanych skrzynkach sterowania miejscowego oraz odwzorowano na panelu sygnalizacyjnym zabudowanym w stterowni(Wszystkie skrzynki wyposażone zostały w system izolacji LOTO – możliwość blokowania.

 • ZASILANIE:

  Pracownicy Metronic Systems zaprojektowali i wykonali zasilanie układu ogrzewania hali kotłów z dwóch niezależnych sekcji rozdzielnicy wyposażony w przełącznik ręczny (sekcja I oraz sekcja II). Z rozdzielnicy wyprowadzono niezależne kable zasilającą każdą nagrzewnicę.

 • STEROWANIE i SYGNALIZACJA:

  Sterowanie nagrzewnicami odbywa się ze skrzynek sterowania miejscowego. W skrzynkach zostały zabudowane wyłączniki silnikowe zabezpieczające przed przeciążeniem silników wentylatorów oraz aparatura zasilająco – sterownicza. Temperatura nagrzewania regulowana jest za pomocą  termostatów.

 • Prawce zostały uwieńczone wykonaniem pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, stanu izolacji kabli, co potwierdzone zostało sporządzieniem stosownych protokołów.