Metronic Systems

Inne systemy

Firma Metronic Systems oferuje także realizację innych systemów kontrolno / pomiarowych. Wśród nich między innymi:

Układ do monitorowania temperatury w procesie produkcji bloków pianki poliuretanowej połączony z zakładowym systemem ppoż.

Kompleksowe wykonanie instalacji systemu monitorowania temperatury bloków spieniania pianki poliuretanowej.instalacja pełni rolę rejestratora przebiegu procesu stygnięcia pianki i służy do sygnalizacji przekroczeń stanów alarmowych spełniając wymogi dla systemów przeciwpożarowych. Dane z czujników zamontowanych na blokach zbierane są przez zespół rejestratorów z funkcją alarmową, współpracujących z systemem komputerowym (program typu SCADA). Rejestratory w razie przekroczenia dopuszczalnej temperatury uruchamiają alarm świetlny i dźwiękowy w 3 punktach zakładu.
System komputerowy wykrywa wszelkie nieprawidłowości i zagrożenia równocześnie umożliwiając przeglądanie zmian temperatury w procesie produkcji i raportowanie przebiegu procesu dla poszczególnych partii pianki.

System monitoringu napięć celek SCVMS dla 9 elektrolizerów zawierających po 142 celki - łącznie 1278 pomiarów napięć.

Zadanie obejmowało: projekt systemu, dostawę urządzeń, prace montażowe (m.in. sieć światłowodowa do transmisji danych) i rozruchowe, oraz wykonanie programu wizualizacji systemu SCVMS zapewniający pełny monitoring gromadzonych danych z reprezentacją pomiarów bieżących (on-line) w postaci trendów oraz pomiarów archiwalnych, funkcje alarmowe, raportowanie oraz statystyczną obróbkę danych. Zastosowanie nietypowych rozwiązań konstrukcyjnych dopasowanych do indywidualnych potrzeb klienta znacznie obniżyło koszty inwestycji.

 

Układ monitoringu i sterowania chłodzeniem wodnym 72 zbiorników w procesie fermentacji wina.

Regulację temperatury procesu fermentacji zrealizowano na sterownikach PLC, które na podstawie wyników pomiarów z przetworników temperatury sterują elektrozaworami w obiegu wody chłodzącej w poszczególnych zbiornikach. Wszelkie zmiany wartości procesowych są możliwe w fermentowni z poziomu klawiatury sterownika i komputera w gabinecie technologa w aplikacji typu SCADA. Program podnosi komfort obsługi systemu i zapewnia pełny dostęp do wszystkich funkcji sterowania systemem, kontrolę nad procesem i sporządzanie raportów.

Automatyzacja pomiaru ilości spalanego miału węglowego podawanego do poszczególnych kotłów w ciepłowni.

Węgiel, podawany z hałdy taśmociągiem, kolejno przechodzi przez wagę tensometryczną, a następnie jest rozdzielany przy pomocy przesuwnego wózka do zasypów poszczególnych kotłów. Wykorzystano sterownik PLC, którego zadaniem jest sumowanie masy miału węglowego zużytego przez każdy kocioł z osobna. Dzięki odczytowi położenia wózka, przyrost stanu licznika wagi taśmociągowej jest przepisywany do licznika konkretnego kotła. System zabezpiecza również przed nieprawidłowym zatrzymaniem wózka i dozowaniem miału w niedozwolonych strefach taśmociągu. Zastosowany duży panel dotykowy i intuicyjna w obsłudze aplikacja znacznie podnoszą komfort korzystania z systemu.


Stanowiska dydaktyczne dla labolatorium fizyki budowli

W ramach realizacji zadania wykonano stanowisko składające się z 3 zestawów:

  • Model zjawisk przewodzenia ciepła w rzeczywistych materiałach budowlanych
  • Pojemność cieplna przegrody przy zmiennych wymuszeniach temperatury
  • Zjawisko i pomiar wilgotności względnej

Monitoring stężenia dwutlenku węgla w odwiertach na polu naftowym.

Celem systemu jest pomiar stężenia dwutlenku węgla w atmosferze glebowej przy pomocy czterech przetworników koncentracji CO2. Czujniki umieszczone zostały na głębokości do 1,5m w perforowanych, pionowych rurach przykrytych wieczkiem. Informacje z przetworników przesyłane są do rejestratora umieszczonego w szafce elektrycznej. Zadaniem rejestratora jest prezentowanie bieżących wyników pomiarów na wyświetlaczu LCD, oraz ich rejestrowanie i archiwizowanie na karcie pamięci SD. Jednoczeoenie do portu RS-485 rejestratora podłączony jest odpowiednio zaprogramowany moduł telemetryczny. Przy wykorzystaniu technologii GPRS oraz drugiego modułu zainstalowanego u odbiorcy sygnału dane są transmitowane do centrum pomiarowego, gdzie mogą być na bieżąco prezentowane, analizowane i archiwizowane w programie komputerowym.

Pliki do pobrania

Zapytaj o ten produkt: