Metronic Systems

Platforma Systemowa ArchestrA

Platforma Systemowa ArchestrA jest to zbiór produktów Wonderware, w którego skład wchodzą:

 • Wonderware Application Server
 • Wonderware Historian
 • Wonderware Information Server
 • Wonderware InTouch
 • Wonderware Historian Client
 • Przeglądarki internetowe z dostępem do serwera Wonderware Information Server

 

Platforma Systemowa ArchestrA jest produktem pozwalającym w efektywny sposób sporządzać oraz rozwijać rozproszone aplikacje przemysłowe na wielu poziomach zarządzania informacją. System ten obejmuje:

 • komunikację z urządzeniami produkcyjnymi
 • warstwy pośrednie zarządzania informacją z produkcji
 • warstwę integracji z systemami ERP.

Cechy Platformy Systemowej ArchestrA

 • Standaryzacja procesu tworzenia projektu oraz środowiska aplikacji operatorskich
 • Integracja wszystkich dostępnych danych potrzebnych do produkcji
 • Elastyczność i łatwość modyfikacji każdego elementu systemu ułatwia dopasowanie do zmiennej struktury środowiska produkcyjnego
 • Skalowalność od 250 do ponad 1 miliona zmiennych , także rozproszonych geograficznie
 • Wspólny model informatyczny środowiska produkcyjnego upraszcza projekt
 • Zdalne tworzenie i instalacja elementów aplikacji
 • Szablony obiektów logicznych i graficznych
 • Rozbudowany system zarządzania prawami dostępu
 • Komunikacja dostosowana do potrzeb aplikacji rozproszonych geograficznie
 • Zbieranie i analizowanie danych historycznych
 • Rozbudowane raportowanie dostępne także poprzez internet

Zapytaj o ten produkt: