Metronic Systems

Wonderware Historian

Dane pobrane z produkcji mogą być archiwizowane z wykorzystaniem przemysłowej bazy danych - Historian i przeglądane przez klientów zawartych w pakiecie Historian Client. Można zdefiniować kiedy wartość ma być archiwizowana oraz z jaką częstotliwością. Archiwizowane dane stają się danymi historycznymi.

Główne cechy:

  • Prosta i sprawna instalacja, konfiguracja i administracja
  • Możliwość tworzenia rozległej sieciowo struktury zbierania i udostępniania danych
  • Logowanie do systemu z wykorzystaniem kont użytkowników systemu Windows
  • Pełna skalowalność systemu podczas wdrażania i późniejszej rozbudowy
  • Automatyczne gromadzenie danych z dowolnego źródła (sterowniki, aplikacje wizualizacyjne)
  • Wbudowany mechanizm wykrywania zdarzeń i uruchamiania akcji
  • Zdalna administracja
  • Wbudowany mechanizm obliczania podsumowań

Wonderware Historian jest oprogramowaniem przeznaczonym do automatycznego gromadzenia wszelkich istotnych danych pochodzących z systemów sterowania (sterowniki, aplikacje wizualizacyjne) z bardzo wysoką dokładnością. Umożliwia dostęp do szczegółowych informacji z produkcji, a tym samym podejmowanie trafnych decyzji opartych na rzeczywistych danych procesowych.

Program zbiera informacje procesowe automatycznie, kilkaset razy szybciej niż standardowe serwery baz danych. Co więcej, dzięki wbudowanemu mechanizmowi kompresji danych na ich przechowywanie wystarcza zaledwie kilka procent przestrzeni dyskowej w porównaniu z ilooecią miejsca na dysku wykorzystywanego przez biurowe bazy danych.

Mechanizm zdalnego buforowania gromadzonych danych zabezpiecza cały system zbierania informacji przed ich utratą spowodowaną awariami sieci informatycznej. W chwili pojawienia się takiej awarii dane są buforowane bezpośrednio na komputerach, na których znajdują się programy, z których dane są pobierane, a po przywróceniu komunikacji sieciowej są one automatycznie przesyłane do serwera w celu uzupełnienia powstałych w wyniku awarii braków.

Wonderware Historian to rozwiązanie gotowe, nie wymagające od użytkownika umiejętności programowania oraz rozległej wiedzy informatycznej - wystarczy zaznajomić się z możliwościami jego konfiguracji. Co więcej, system ten można dowolnie rozbudowywać i dostosowywać do wszelkich, także nietypowych potrzeb użytkowników.

 

Zapytaj o ten produkt: