Metronic Systems

SPRĘŻONE POWIETRZE - pomiar przepływu

 

Wykonujemy projekt, dostawę, montaż i uruchomienie
układów pomiarowo-rozliczniowych zużycia

SPRĘŻONEGO POWIETRZA oraz TLENU, AZOTU, CO2:

 

 • Projektujemy optymalne układy pomiarowo-rozliczeniowy dostosowane do warunków obiektowych i ekonomicznych.
 • Wykonujemy instalacje dla małych i dużych średnic rurociągów.
 • Realizujemy pomiary trudne np.:
  – sprężone powietrze okresowo zawilgocone - pomiar realizowany odpowiednio dobranym
     przepływomierzem bez instalowania osuszaczy,
  – CO2 w stanie gazowym i ciekłym.
 • Wykonujemy instalacje ekonomiczne (atrakcyjne cenowo) powietrza oczyszczonego i suchego - pomiar za pomocą jednego urządzenia przy zmiennym zużyciu sprężonego powietrza, tj. pomiar w tygodniu (duże przepływy) i w weekendy (małe przepływy).
 • Realizujemy pomiary
  – dwukierunkowe
  – jakości wytwarzanego powietrza, tj. pomiary ciśnienia, temperatury, punktu rosy.
 • Dostarczamy aplikacje monitorujące on-line do prowadzenia ciągłej kontroli, alarmowania przekroczeń i awarii,  bilansowania i rejestracji wartości mierzonych.
 • Dostarczamy elementy i wykonujemy instalacje pomiarowo-rozliczeniowe do pracy w strefach bezpiecznych i zagrożonych wybuchem

 

Powietrze

Instalacje Pomiarowo-Rozliczniowe

Korzyści dla Użytkownika

WYTWARZANIE

/sprężarkownia/

bilans sprężarek / rozliczanie ilości wytworzonego sprężonego powietrza do ilości zużytej energii elektrycznej

– kontrola sprawności sprawności sprężarek
– optymalizacja pracy sprężarek – wyłączenie
  niepotrzebnych sprężarek
– dostosowanie ciśnienia w instalacji do zużycia

PRZESYŁ

/wytwarzanie-odbiorca/
rozliczenie bieżące dostarczonego i zużytego sprężonego powietrza między dostawcą i odbiorcą – kontrola i analiza przepływu
– możliwość wykrycia wycieku
– oszczędności dzięki dostosowaniu przesyłu sprężonego powietrza do realnego zapotrzebowania

ZUŻYCIE

/rozchód w zakładzie/
rozliczenie zużycia energii pary dla poszczególnych linii technologicznych, maszyn i urządzeń – rozliczenie kosztów energii jako składnika kosztów wytwarzania produktu
- możliwość znalezienia nieszczelności instalacji
 

 

Nasze rozwiązania zapewniają zachowanie właściwej jakości i dokładności pomiaru

dzięki starannemu przygotowaniu tematu zgodnie z poniższymi punktami:

 • wizja lokalna i rozpoznanie warunków zabudowy układu pomiarowego
 • dobranie optymalnej zakresowości wraz z ewentualnym zastosowaniem przewężenia,
 • szkic zabudowy lub projekt układu pomiarowego - dostosowany do warunków obiektowych
 • ewentualna zmiana trasy rurociągu dla uzyskania prawidłowego odcinka pomiarowego
 

 

Ciecze

 

Przykładowe Realizacje

Firma Inwestycja Usługa
 
Michelin Polska SA

OPOMIAROWANIE MEDIÓW ENERGETYCZNYCH, w tym:

SPRĘŻONE POWIETRZE - 16 układów pomiaru przepływu na rurociągach DN12, DN25, DN40, DN50, DN100
- włączenie do Systemu Rozliczania Mediów

Instalacja POD KLUCZ
- dobór i dostawa aparatury
- montaż mechaniczny i elektryczny
- konfiguracja i uruchomienie
ArcelorMittal Poland PSPRĘŻONE POWIETRZE – układ pomiarowy przepływu powietrza okresowo zawilgoconego
na rurociągach DN200, DN150, DN100x4, DN50x1
z programem do zdalnego odczytu i analizy danych
Instalacja POD KLUCZ
- dobór i dostawa aparatury
- montaż mechaniczny i elektryczny
- konfiguracja i uruchomienie
Royal Canin Polska

OPOMIAROWANIE MEDIÓW ENERGETYCZNYCH, w tym:

SPRĘŻONE POWIETRZE - 13 układy pomiaru przepływu 3xDN100
- włączenie do Systemu Rozliczania Mediów
Instalacja POD KLUCZ
- dobór i dostawa aparatury
- montaż mechaniczny i elektryczny
- konfiguracja i uruchomienie
Philip Morris Polska
Zakład w Krakowie
/Gegenbauer Polska/
SPRĘŻONE POWIETRZE – przenośny zestaw pomiarowy przepływu:
- z przepływomierzem DN25
- z programem do zdalnego odczytu i analizy danych

Przenośny Zestaw Pomiarowy
- dobór i montaż aparatury
- konfiguracja i uruchomienie

Philip Morris Polska
Zakład w Krakowie /Pormat/
SPRĘŻONE POWIETRZE – przenośny zestaw pomiarowy
- z przepływomierzem DN25
- z programem do zdalnego odczytu i analizy danych
Przenośny Zestaw Pomiarowy
- dobór i montaż aparatury
- konfiguracja i uruchomienie

Zobacz więcej naszych zrealizacji

 
 
 
 

Dobór elementów i urządzeń do pomiaru sprężonego powietrza

Dobierając aparaturę pomiarową dogłębnie analizujemy warunki procesowe zapewniając prawidłowy pomiar. Niejednokrotnie w wyniku analizy konkretnego przypadku okazuje się, iż w celu zapewnienia prawidłowego pomiaru należy wykonać przewężenie rurociągu lub zmienić  zmienić trasę. W takim przypadku możemy wykonać modernizację sieci.

Pomiar przepływu i energii pary odbywa się głównie z wykorzystaniem przepływomierzy masowych.

Pomiar przepływomierzem
masowym

Pomiar przepływomierzem wirowym

Pomiar objętościowy

Pomiar zwężką, rurką spiętrzającą
pomiar elementem spiętrzającym

Zalety:
- wynik pomiaru w jednostkach masy lub w normalnych jednostkach objętości (np. Nm3/h)
- brak konieczności pomiaru temperatury i ciśnienia
- niskie straty ciśnienia
niższe koszty urządzeń i montażu

Zalety:
- wysoka dokładność pomiaru (dla gazów 1%) niezmienna w czasie
- szeroki zakres pomiarowy
- małe straty ciśnienia
- wysoka trwałość
- niewrażliwość na zanieczy-szczenia (np. zaolejone, wilgotne powietrze)

Zalety:
- stosunkowo niski koszt urzadzenia,ale wysoki koszt montażu

 Ograniczenia:
- wrażliwy na zanieczyszczenia, realizuje pomiar powietrza uzdatnionego, tj. osuszonego i czystego

Ograniczenia:
- ograniczony dolny zakres pomiarowy, poniżej którego nie powstają wiry
- brak pomiaru poniżej 10% zakresu

Ograniczenia:
- mała zakresowość
powoduje straty ciśnienia,
- wrażliwy na zanieczyszczenia
- konieczność okresowego czyszczenia układu

Przenośne (okresowe) pomiary sprężonego powietrza

- w sytuacji gdy sieć sprężonego powietrza jest zbyt rozbudowana
- gdy koszty stałego monitoringu zużycia są za duże wtedy

Rozwiązanie 1:

Wymaga odpowiedniego przygotowania instalacji, czyli w planowanych miejscach pomiarów wstawiamy trójniki.

Po przytwierdzeniu przewodów giętkich do trójników i podłączeniu kabla sygnałowego z przepływomierza do walizki z rejestratorem układ zaczyna pracować.

Rozwiązanie 2:

Polega na wykorzystaniu przepływomierza w wersji zanurzeniowej. Instalacja na rurociągu odbywa się za pomocą wspawanych króćców przez które wsuwa się następnie sondę przepływomierza. Minimalna średnica rurociągu dla tego typu pomiarów to DN25.

Oferujemy narzędzia, dzięki którym całą operację można przeprowadzać pod ciśnieniem, czyli bez wyłączania instalacji! 

Detektory nieszczelności instalacji sprężonego powietrza

Wyniki pomiarów zebrane z instalacji przesyłowej sprężonego powietrza często wykazują wycieki. Jest to powszechny problem. Straty z tego tytułu szacuje się na ok. 20-30%. Wycieki są odpowiedzialne za wahania ciśnienia w systemie, związane z tym zakłócanie pracy urządzeń wykorzystujących sprężone powietrze. Powodują zwiększenie wydajności sprężarek, a co za tym idzie kosztów eksploatacji. Następstwem tego jest skrócona żywotność elementów instalacji. Pomiary mogą również ujawnić straty związane z niepożądanymi oporami przepływu powietrza.

 

 

Zobacz także:

Zapytaj o ten produkt: