Metronic Systems

WODA przemysłowa, CIECZE i GAZY - zyżycie, pomiary przepływu

 

Wykonujemy projekt, dostawę, montaż i uruchomienie
układów pomiarowych i rozliczniowych (legalizowanych)

przepływu cieczy oraz gazów technicznych i energetycznych:

 

 • Projektujemy optymalne układy pomiarowo-rozliczeniowy dostosowane do warunków obiektowych i ekonomicznych.
 • Wykonujemy dokładne pomiary, certyfikowane i do rozliczeń wewnętrznych, przepływu gazów
  i energii gazów (energetycznych).
 • Dobieramy urządzenia i budujemy instalacje pomiarowo-rozliczeniowe do pracy w strefach bezpiecznych i zagrożonych wybuchem.
 • Wykonujemy pomiary zużycia gazów, w stanie gazowym i ciekłym.
 • Instalujemy układy pomiarowe na małych i dużych średnicach rurociągów.
 • Wykonujemy dwukierunkowe układy pomiarowe.
 • Dostarczamy aplikacje monitorujące on-line do prowadzenia ciągłej kontroli, alarmowania przekroczeń i awarii, bilansowania i rejestracji wartości mierzonych.

 

CIECZE

GAZY

Wykonujemy pomiary przepływów (zużycia):

  • wody pitnej
  • wody przemysłowej
  • wody dekarbonizowanej
  • wody zdemineralizowanej
  • cieczy agresywnych, kwasów i zasad,
     takich jak: soki, pulpy, oleje, zawiesiny,
     ścieki występujące w  gospodarce wodno-
     wodno-ściekowej, przemyśle chemicznym,
     farmaceutycznym, spożywczym,
     papierniczym i in.

GAZY ENERGETYCZNE

 • gaz ziemny:
    wysokometanowy
    zaazotowany
 • biogaz

oraz
 • gaz kopalniany
 • gaz koksowniczy
 • gaz wielkopiecowy

GAZY TECHNICZNE

 • sprężone powietrze

gazy- stan gazowy i ciekły:
 • tlen
 • azot
 • argon
 • wodór
 • CO2
      in.

 

 

Nasze rozwiązania zapewniają zachowanie właściwej jakości i dokładności pomiaru

dzięki starannemu przygotowaniu tematu zgodnie z poniższymi punktami:

 • wizja lokalna i rozpoznanie warunków zabudowy układu pomiarowego
 • dobranie optymalnej zakresowości wraz z ewentualnym zastosowaniem przewężenia,
 • szkic zabudowy lub projekt układu pomiarowego - dostosowany do warunków obiektowych
 • ewentualna zmiana trasy rurociągu dla uzyskania prawidłowego odcinka pomiarowego

 

 

WodaPrzykładowe Realizacje

Firma Inwestycja Usługa
„SAS” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe MASA JAJOWA - układ pomiarowy przepływu - dobór i dostawa aparatury
- konfiguracja zestawu
Kopalnia Soli "Wieliczka" CIECZE – 3 pomiaru przepływu cieczy
- pomiar kryzowy  2xDN80
- element wytwarzający spadek ciśnienia Annubar485
- dobór i dostawa aparatury
- konfiguracja zestwu
DANONE POLAND OPOMIAROWANIE MEDIÓW, w tym:
WODA socjalna – pomiar przepływu na rurociągu DN25
WODA zimna – pomiar przepływu na rurociągach DN80, 2xDN65, DN50, DN40
Instalacja POD KLUCZ
- dobór i dostawa aparatury
- montaż mechaniczny i elektryczny
- konfiguracja i uruchomienie
MAHLE Polska WODA pitna – bezinwazyjny dwukierunkowy pomiar wody pitnej na 3 rurociągach DN100
- włączenie do systemu SCADA - PRO2000
Instalacja POD KLUCZ
- dobór i dostawa aparatury
- montaż
- konfiguracja i uruchomienie
ArcelorMittal Poland
Complex
WODA pitna – układ pomiarowy przepływu (zużycia) na DN80
WODA DEKARBONIZOWANA – układ pomiarowy na DN150
WODA ZDEMINERALIZOWANA - układ sterowania pompą napełniającą i opróżniającą zbiornik hydroforowy
- układ pomiarowy przepływu na rurociągu DN1500
Instalacja POD KLUCZ
- dobór i dostawa aparatury
- montaż mechaniczny i elektryczny
- konfiguracja i uruchomienie
ALPINE-ENERGIE Polska dla
NGK Ceramics Polska
GAZ – pomiar przepływu (zużycia) i ciśnienie gazu - dobór i dostawa aparatury
- konfiguracja i uruchomienie
Intersnack Poland

GAZ ZIEMNY – 4 układy pomiaru przepływu gazu ziemnego
- dla kotła do przegrzewu oleju na rurociągu DN50
- dla 3 kotłów na rurociągach DN25, DN50, DN80

- dobór i dostawa aparatury
ALPINE-ENERGIE Polska dla
NGK Ceramics Polska

GAZ – pomiar przepływu (zużycia) i ciśnienia gazu.

- dobór i dostawa aparatury
- konfiguracja i uruchomienie
Royal Canin Polska OPOMIAROWANIE MEDIÓW ENERGETYCZNYCH, w tym:
GAZ – pomiar przepływu gazu na kotle wodnym DN80
GAZ – pomiar przepływu gazu na kotle parowym DN8
Instalacja POD KLUCZ
- dobór i dostawa aparatury
- montaż
- konfiguracja i uruchomienie
Spółka Energetyczna "Jastrzębie” GAZ – układ pomiaru przepływu metanu w gazie kopalnianym w kopalni Suszec
GAZ mieszanka – uruchomienie układu pomiaru przepływu mieszanki gazowej do silników w EC Suszec
GAZ metan – 3 układy pomiaru przepływu metanu w gazie kopalnianym w kopalni Pniówek
Instalacja POD KLUCZ
- dobór i dostawa aparatury
- montaż
- konfiguracja i uruchomienie
Zakład Produkcji Ciepła "ŻORY" Sp. z o.o. na terenie
KWK "Budryk" w Ornontowicach

GAZ METAN – układ pomiarowy przepływu gazu kopalnianego i metanu z odmetanowienia kopalni dla instalacji silników gazowych, pomiar przepływomierzem typu Annubar
- wizualizacją w oprogramowaniu Wonderware InTouch

Instalacja POD KLUCZ
- dobór i dostawa aparatury
- montaż
- konfiguracja i uruchomienie
Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o w Grudziądzu

BIOGAZ – 2 układy pomiarowe przepływu biogazu
- na rurociągach DN80 i DN100
- z programem do zdalnego odczytu i analizy danych

- dobór i dostawa aparatury
- konfiguracja i uruchomieni

Zobacz więcej naszych zrealizacji  Woda 

 
 
 

 

 

Zobacz także:

Pliki do pobrania

Zapytaj o ten produkt: