Metronic Systems

ENERGIA Elektryczna - pomiary i zarządanie

 

 

Wykonujemy projekt, dostawę, montaż i uruchomienie układów pomiarowo-rozliczeniowych i monitoringu jakości energii elektrycznej w celu:

 

 • analizy kosztów zużycia energii elektrycznej przez poszczególne urządzenia w sieci, oraz wykrycia elementów najbardziej energochłonnych - dzięki takim informacjom można wyeliminować słabe punkty systemu i w konsekwencji obniżyć koszty energii
 • Strażnik MOCY - kontrola rzeczywistego zapotrzebowania na moc
  - zlikwidowanie opłat za przekroczenie mocy umownej
  - zlikwidowanie opłat za niewykorzystaną moc
 • kontroli parametrów energii elektrycznej dostarczanej przez dostawcę
 • monitorowania jakości energii elektrycznej sieci w zakładzie
 • określenia przyczyn występowania powtarzających się usterek lub awarii urządzeń
 • wskazania urządzeń wprowadzających zakłócenia do sieci
 • rejestracji zdarzeń jak przepięcia, migotanie światła i krótkotrwałe przerwy w zasilaniu
 • rejestracji asymetrii napięcia odpowiedzialnej za zmniejszenie użytecznej mocy silników oraz zwiększenie strat cieplnych w odbiornikach
 • rejestracji odchylenia częstotliwości sieciowej, która wpływa na przeciążenie silników i transformatorów oraz nieprawidłowe działanie urządzeń
 • określenia współczynnika mocy oraz możliwości jego kompensacji.

 

Ciecze

 

Przykładowe Realizacje

Firma Inwestycja Usługa
Różne branże
KHS dla Browaru w Poznaniu OPOMIAROWANIE MEDIÓW w Browarze Poznańskim:
Energia ELEKTRYCZNA -pomiar zużycia energii elektrycznej Myjka Butelek, Rozlewarka, Pasteryzator
Instalacja POD KLUCZ
- dobór i dostawa aparatury
- montaż
- konfiguracja i uruchomienie
ArcelorMittal Poland PSPRĘŻONE POWIETRZE – układ pomiarowy przepływu powietrza okresowo zawilgoconego
na rurociągach DN200, DN150, DN100x4, DN50x1
z programem do zdalnego odczytu i analizy danych
Instalacja POD KLUCZ
- dobór i dostawa aparatury
- montaż
- konfiguracja i uruchomienie
Royal Canin Polska

OPOMIAROWANIE MEDIÓW ENERGETYCZNYCH, w tym:
ENERGIA ELEKTRYCZNA pomiar zużycia i jakości

- włączenie do System Rozliczania Mediów, wizualizacji i archiwizacji danych pomiarowych
Instalacja POD KLUCZ
- dobór i dostawa aparatury
- montaż
- konfiguracja i uruchomienie
Coca-Cola HBC Polska
Filia w Radzyminie
Prace ELEKTRYCZNE w zakładzie produkcyjnym Coca-Cola
- wykonanie pomiarów okresowych instalacji elektrycznych

- usługa, wykonanie pomiarów
- dobór i dostawa
- montaż i uruchomienie

Prace ELEKTRYCZNE w zakładzie produkcyjnym Coca-Cola
- wymiana oświetlenia przed budynkiem biur
- dobór i dostawa
- montaż i uruchomienie
Prace ELEKTRYCZNE w zakładzie produkcyjnym Coca-Cola
- wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego
- dobór i dostawa
- montaż i uruchomienie
Dalkia Energy & Technical Services UNILEVER Polska SYSTEM odczytu liczników w budynku UNILEVER Polska na platformie systemowa Wonderware InTouch:
ENERGIA ELEKTRYCZNA - 42 analizatory sieci
System POD KLUCZ
- dobór aparatury i systemu
- montaż zestawu
- konfiguracja i uruchomienie
PGE Elektrownia OPOLE SA  BLOK nr 4 – Wykonanie Systemu Serwera Archiwizacji danych pomiarowych z 19 rejestratorów na bloku nr 4 – oprogramowanie Wonderware InTouch, Historian Server oraz Historian Client Instalacja POD KLUCZ
- dobór i dostawa aparatury
- montaż
- konfiguracja, uruchomienie
BLOK nr 3 – Wykonanie aplikacji oprogramowania i włączenie 19 rejestratorów na bloku nr 3 do Systemu Serwera Archiwizacji danych zlokalizowanego w rejonie bloku nr 4. Wykonanie łącza światłowodowego na trasie między blokami 3 i 4. Instalacja oprogramowania dla 2 stacji klienckich. Instalacja POD KLUCZ
- dobór i dostawa aparatury
- montaż
- konfiguracja i uruchomienie
Arcelor Mittal Poland PRACE ELEKTRYCZNE - instalacja zasilania i sterowania dla  instalacji centralnego ogrzewania w Nowej Ocynkowni:
- ułożenie 16 kilometrów kabli na ciągach poziomych i pionowych na wysokości 5m do 17m
- montaż i uruchomienie termostatów oraz układów sterowania wydajnością nagrzewnic
- wykonanie i montaż 6 rozdzielni zasilających 140 wentylatorów nagrzewnic i destryfikatorów
Instalacja POD KLUCZ
- dobór i dostawa aparatury
- montaż
- konfiguracja i uruchomienie
Kalwaryjska 33
budynek usługowy
PRACE ELEKTRYCZNE - wykonanie instalacji elektrycznych, niskoprądowych, stacji transformatorowych:
okablowanie strukturalne LAN, systemy sygnalizacji ppoż, monitoring i kontrola dostępu, oświetlenie, rozdzielnie
Instalacja POD KLUCZ
- dobór i dostawa aparatury
- montaż
- konfiguracja i uruchomienie

Zobacz więcej naszych zrealizacji

 
 
 

 

Dobór elementów i urządzeń do energii elektrycznej

Oprócz liczników energii stosujemy również analizatory sieci elektrycznej, które dostarczają znacznie więcej (od kilkunastu do kilkudziesięciu) informacji o parametrach elektrycznych. Są to m.in.:

 • napięcie: wartości fazowe, międzyfazowe i systemowe
 • częstotliwość mierzonego napięcia
 • prąd: wartości fazowe
 • moc: pozorna, czynna i bierna
 • współczynnik mocy na fazę
 • współczynnik cos φ
 • analiza harmonicznych
 
Zarówno liczniki energii jaki i analizatory posiadają port komunikacyjny (RS-485, Ethernet, Profubus), przez który jego odczyty można przesyłać do systemu nadrzędnego w celu wizualizacji i centralnej archiwizacji danych.

Do pomiaru natężenia prądu stosujemy przekładniki montowane na przewodach lub szynoprzewodach.

 

Zobacz także:

 

Pliki do pobrania

Zapytaj o ten produkt: