Metronic Systems

Strażnik mocy UMG 508 Emax - inteligentny system kontroli mocy

Na przestrzeni ubiegłych lat nastąpił znaczny wzrost cen energii elektrycznej, a rachunki za dostarczenie energii elektrycznej stanowią coraz większy udział w kosztach przedsiębiorstwa. Poważny problem stanowią kary nakładane na przedsiębiorstwa przez dostawców energii za przekroczenie mocy umownej.

 • Kontrola mocy umownej przynosi zwykle oszczędności rzędu 10-30% i więcej w zależności od złożoności systemu.
 • Podstawowym celem minitoringu jest bieżąca kontrola procesów energetycznych prowadząca do wczesnego wykrywania i eliminowania nadmiernego, nieracjonalnego zużycia energii.
 • Analiza zużycia energii przez podstawowe elementy w sieci energetycznej pozwala odnaleźć i zoptymalizować najbardziej energochłonne urządzenia.
 • Pozwala to na opracowanie programu oszczędzania energii elektrycznej obejmującego kompleksowe wykorzystanie energii elektrycznej oraz racjonalizację zużycia i kosztów.
 • System Emax pozwala zredukować maksymalny pobór mocy przez krótkotrwałe rozłączanie odbiorów (klimatyzacji, wentylacji, oświetlenia, gniazd) i tym samym obniżyć rachunki za energię elektryczną.

Głowne sposoby obniżenia kosztów energii elektrycznej:

 • obniżenie mocy umownej (zapewnienie ustalonego poziomu mocy przez system Emax)
 • dobór odpowiedniej taryfy
 • zmiana aktualnego dostawcy energii
 • optymalizacja zużycia energii przez system Emax
 • inteligentne sterowanie klimatyzacją, wentylacją oraz oświetleniem
 • monitorowanie i bilansowanie zuzycia energii elektrycznej
 • planowanie rocznego zapotrzebowania na moc umowną (gwarantowane przez system Emax)Optymalizacja obciążenia szczytowego:

Podstawowym elementem systemu Emax jest analizator mocy UMG 508, który obok monitorowania ponad 30 parametrów elektrycznych dokonuje pomiaru mocy chwilowej oraz trendu mocy w okresie analogicznym do określonego przez taryfę dostawcy energii. Analizując bieżący trend mocy czynnej system wykrywa potencjalne zagrożenie przekroczenia mocy umownej i zgodnie z wcześniej zaprogramowanymi priorytetami odłącza na określony czas wybrane urządzenia odbiorcze. Za pomocą oprogramowania można ustalić priorytety kolejności odłączania urządzeń, jak również minimalne i maksymalne dozwolone czasy odłączenia.

System UMG 508Emax chroni odbiorcę przed karami za przekroczenie mocy umownej oraz pozwala na jej obniżenie.
Aplikacja umożliwia kontrolę od kilku do 64 urządzeń odbiorczych. System jest skalowalny, rozbudowa polega na przyłączaniu kolejnych modułów wej/wyj.Analizator synchronizuje okres pomiaru z dostawcą energii (stosowany jest zwykle okres 15 minutowy). Resetowanie okresu pomiarowego dokonywane jest za pomocą wejścia cyfrowego. Resetowanie kasuje zmierzony pobór mocy i rozpoczyna się kolejny cykl pomiarowy.System dostarczany jest z oprogramowaniem GridVis umożliwiającym parametryzację systemu Emax oraz bieżący odczyt danych, ich wizualizację i analizę.

Korzyści z zastosowania systemu:

 • zapobieganie krótkookresowym przeciążeniom
 • zlikwidowanie opłat za przekroczenie mocy umownej
 • zlikwidowanie opłat za niewykorzystaną moc
 • kontrola rzeczywistego zapotrzebowania na moc
 • możliwość obniżenia poziomu mocy zamówionej
 • oszczędności wynikające z zarządzania mocą i kontrolą zużycia energii

 

Wykonujemy kompleksowe usługi w zakresie:

 • konsultacji i wizji lokalnej w zakładzie
 • projektu
 • montażu
 • uruchomienia systemu
 • przeszkolenia obsługi
 • wsparcia technicznego
 

Pliki do pobrania

Zapytaj o ten produkt: