Metronic Systems

WODA GORĄCA i CIECZE CHŁODZĄCE - pomiar przepływu i energii

 

 

 

Projektujemy, dostarczamy aparaturę oraz wykonujemy
instalacje pomiarowo-rozliczeniowe zużycia wody, energii wody gorącej i cieczy chłodzących.

 


 • Oferujemy usługi w zakresie doradztwa, doboru urządzeń, dostawy, montażu oraz uruchomienia układów pomiaru przepływu i energii cieplnej:

  • wody gorącej
  • mediów chłodzących, m.in.:
   • woda lodowa
   • glikol.
 • Zapewniamy wsparcie techniczne na każdym etapie realizacji inwestycji.
 • Wykonujemy montaż aparatury na obiekcie, jej konfigurację i uruchomienie.
 • Realizujemy systemy rozliczenia przepływów i energii wody gorącej, przepływów mediów chłodzących i ich energii (wody , glikolu i innych cieczy).
 • Gwarantujemy dokładne pomiary i rejestrację wartości mierzonych zapewniając właściwe bilansowanie przepływów i energii oraz strat wody i energii spowodowanych ubytkami wody w magistralach.
 • Zapewniamy wykrywanie przekroczeń, alarmów, awarii, zdalne powiadamianie obsługi, monitoring on-line, raportowanie zdarzeń.
 • Nasze pomiary zapewniają bezpieczeństwo rozliczeń finansowych zagwarantowane dokumentami certyfikacyjnymi producentów aparatury i instytucji certyfikujących.
 • Proponowane przez nas rozwiązania pomiarowe obsługują rozliczenia przepływów i energii dużych miast, dużych firm (magistrale DN100 …DN800), a także rozliczenia linii produkcyjnych czy indywidualnych odbiorców.

 

WODA GORĄCA
Instalacje Pomiarowo-Rozliczniowe Korzyści dla Uźytkownika

WYTWARZANIE

/kotłownia/

bilans energetyczny kotła/generatora - rozliczanie ilości gazu (energii) do ilości wytworzonej gorącej wody

kontrola sprawności kotłów w celu optymalizacja pracy kotłowni:
– wyłączanie niepotrzebnych kotłów
– praca nieekonomiczna z niską wydajnością

PRZESYŁ

/wytwarzanie-odbiorca/
rozliczenie bieżące między dostawcą i odbiorcą dostarczonej energii ciepła i zużycia wody – kontrola i analiza zużycia wody i energii gorącej wody

– możliwość znalezienia oszczędności dzięki dostosowaniu przesyłu wody do realnego zapotrzebowania

ZUŻYCIE

/rozchód w zakładzie/
rozliczenie zużycia wody dla poszczególnych linii technologicznych, maszyn i urządzeń – rozliczenie kosztów energii jako składnika kosztów wytwarzania produktu
 

 

Nasze rozwiązania zapewniają zachowanie właściwej jakości i dokładności pomiaru

dzięki starannemu przygotowaniu tematu zgodnie z poniższymi punktami:

 • wizja lokalna i rozpoznanie warunków zabudowy układu pomiarowego
 • dobranie optymalnej zakresowości wraz z ewentualnym zastosowaniem przewężenia,
 • szkic zabudowy lub projekt układu pomiarowego - dostosowany do warunków obiektowych
 • ewentualna zmiana trasy rurociągu dla uzyskania prawidłowego odcinka pomiarowego
 

Woda

 

Przykładowe Realizacje

Firma Inwestycja Usługa
 
ALPINE-ENERGIE Polska
dla Fabryki Mondelez w Skarbimierzu
WODA ciepła i zimna - 2 pomiary przepływu i tempery ciepłej wody i 2 pomiary przepływu i temperatury chłodu
Nagrzewnica (centrala wentylacyjna)
- licznik ciepła DN65->DN50
- licznik ciepła DN50->DN40
Chłodnica
- licznik chłodu DN125->DN100
- licznik chłodu DN100
ciepłomierze z modułem BACnet do komunikacji z Systemem Nadrzędnym
Instalacja POD KLUCZ
- dobór i dostawa aparatury
- montaż mechaniczny i elektryczny
- konfiguracja i uruchomienie
ENERGETYKA
Grupa Kapitałowa KGHM
EC-2 Polkowice

WODA gorąca – modernizacja układu pomiarowego na sieci ciepłowniczej przy EC-2 w kierunku ZG Rudna dla Wydziału Dyspozycji Ruchu i Eksploatacji
- na rurociągach DN700 i DN600
- z włączeniem do Systemu Nadzoru i Sterowania SYNDIS RV

WODA gorąca – modernizacja układu pomiarowo-rozliczeniowego sieci ciepłowniczej przy ciepłowni EC-2 dla Wydziału Dyspozycji Ruchu i Eksploatacji
- na rurociągach DN400
- z włączeniem do Systemu Nadzoru i Sterowania SYNDIS RV

Instalacja POD KLUCZ
- dobór i dostawa aparatury
- montaż mechaniczny i elektryczny
- konfiguracja i uruchomienie
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice

WODA gorąca – układ pomiarowo-rozliczeniowy do kontroli produkcji ciepła na wyjściu ze źródła PEC Gliwice Sp. z o.o.
na rurociągu DN800

WODA gorąca – układ pomiarowy na zasilaniu magistrali
na rurociągu DN300

Instalacja POD KLUCZ
- dobór i dostawa aparatury
- montaż mechaniczny i elektryczny
- konfiguracja i uruchomienie
PROJEKT techniczny przeprowadzenia remontu opomiarowania APK na rurociągach magistral wylotowych z Ciepłowni Gliwice PROJEKT techniczny
WODA gorąca – REMONT AKP na zasilaniu i powrocie 4 magistral wylotowych z Ciepłowni Gliwice:
magistrali północnej DN300
magistrali południowej DN500
północno-zachodniej DN600
nowo zachodniej DN700
Instalacja POD KLUCZ
- dobór i dostawa aparatury
- montaż mechaniczny i elektryczny
- konfiguracja i uruchomienie
Spółka Energetyczna "Jastrzębie"
EC Pniówek
WODA zimna – instalacja wielokanałowych przeliczników dla 4 pomiarów przepływu i energii cieplnej wody chłodzącej w Systemie Kogeneracji - dobór i dostawa aparatury
- konfiguracja zestawu
ECO - ABC Sp. z o.o. - Spalarnia Odpadów Medycznych przy Szpitalu w Miliczu

WODA ciepła – układ pomiarowy przepływu (zużycia) i energii cieplnej wody dostarczanej do Szpitala z Kotłowni i Spalarni
- pomiar zużycia ciepłej wody użytkowej na rurociągu DN100,
- powrót na rurociągu DN65
- pomiar przepływu i energii wody CO na rurociągu DN150
- pomiar przepływu i energii gorącej wody technologicznej
- na rurociągu DN100
-z programem do zdalnego odczytu i analizy danych

WODA ciepła – układ pomiarowy przepływu i energii cieplnej wody dostarczanej do Szpitala
- na rurociągu DN65
- z programem do zdalnego odczytu i analizy danych

Instalacja POD KLUCZ
- dobór i dostawa aparatury
- montaż mechaniczny i elektryczny
- konfiguracja i uruchomienie
ALPINE-ENERGIE Polska dla
NGK Ceramics Polska

WODA ciepła i zimna - 4 układy pomiarowe zużycia i energii wody ciepłej oraz przepływu wody zimnej
- wody ciepłej na rurociągach 2xDN50
- wody chłodniczej na rurociągach DN50 i DN65
- wpięcie pomiarów do przelicznika z komunikacją MBUS

PARA – układ pomiaru przepływu i energii pary.
GAZ – pomiar przepływu (zużycia) i ciśnienia gazu.

- dobór i dostawa aparatury
- konfiguracja i uruchomienie

Zobacz więcej naszych zrealizacji

 
 
 
 
 

Dobór elementów i urządzeń do pomiaru wody i mediów chłodzących

Dobierając aparaturę pomiarową dogłębnie analizujemy warunki procesowe zapewniając prawidłowy pomiar. Niejednokrotnie w wyniku analizy konkretnego przypadku okazuje się, iż w celu zapewnienia prawidłowego pomiaru należy wykonać przewężenie rurociągu. W takim przypadku możemy dostarczyć pojedynczą aparaturę lub całe odcinki pomiarowe rurociągu gotowe do wspawania.

 
 

Pomiar przepływu i energii wody gorącej i mediów chłodzących odbywa się z wykorzystaniem przepływomierzy wirowych, ultradźwiękowych lub skrzydełkowych.

Pomiar przepływomierzem wirowym
pomiar objętościowy

Pomiar przepływomierzem ultradźwiękowym Pomiar przepywomierzem skrzydełkowym

Przepływomierz ultradźwiękowy

Zalety:
- minimalna starta ciśnienia w elemencie pomiarowym
- liniowa zależność pomiarowa: Qm = k * V
- niezmienność dokładności pomiaru w czasie
- bezpośredni pomiar energii wody
- krótki czas montażu

Zalety:
- pomiar przepływu cieczy nieprzewodzących (gorąca woda do 150°C)
- wysoka zakresowość pomiaru
- zatwierdzenia typu przetwor- ników przepływu ciepłomierzy
- wersja spawana niski koszt montażu, bez rozcinania rurociągu
- demontaż głowic bez wyłącza- nia rurociągu z eksploatacji
- niezmienność dokładności pomiaru w czasie
- dostępne wersje przenośne bezinwazyjne
- brak części ruchomych

Zalety:
- niska cena
- zatwierdzenia typu przetworników przepływu
do ciepłomierzy do wody
- kompaktowa budowa

Ograniczenia:
- ograniczenie dolnego zakresu
- brak pomiaru poniżej
10% zakresu

Ograniczenia:
- ciśnienie do 4MPa
- temperatura do150°C  (do130°C dla ciepłomierzy)

Ograniczenia:
-wrażliwy na zanieczyszczenia (skorodowane rury)
- mechaniczne zużycie wirnika skutkuje błędnym wskazaniem konieczność okresowej wymiany

 

 

 


Zobacz także:

 

Zapytaj o ten produkt: