Metronic Systems

PARA WODNA - pomiar przepływu i energii

 

 

 

Projektujemy, dostarczamy aparaturę oraz wykonujemy
instalacje pomiarowo-rozliczeniowe zużycia pary.

 

 • Wykonujemy instalacje pomiarowe dla wszystkich rodzajów pary:
  – od pary nasyconej o bardzo niskich parametrach (o ciśnieniu kilku bar)
  – do pary wysoko energetycznej o ciśnieniu  kilkuset bar i temperaturze ponad 500°C.
 • Instalujemy układy pomiarowe na małych i dużych średnicach rurociągów.
 • Dobieramy optymalną zakresowość przyrządów do przewidywanej rozpiętości chwilowego przepływu.
 • Realizujemy pomiary trudne: np. para okresowo zawilgocona w czasie małego poboru.
 • Projektujemy układy pomiarowo-rozliczeniowe, np.:
  rozliczenie energii przy dostawie pary ze zwrotem kondensatu.
 • Monitoring on-line -  bilansowanie, prowadzenie ciągłej kontroli i rejestracji wartości mierzonych i stanów liczników.
 • Dostarczamy elementy i wykonujemy instalacje pomiarowo-rozliczeniowe do pracy w strefach bezpiecznych
  i zagrożonych wybuchem.

 

PARA Instalacje Pomiarowo-Rozliczniowe Korzyści dla Uźytkownika

WYTWARZANIE

/kotłownia/

bilans kotłowni / sprawność kotłów rozliczanie energii wytworzonej pary w stosunku do energii zużytego gazu (paliwa)

kontrola sprawności kotłów w celu optymalizacja pracy kotłowni: 
– wyłączanie niepotrzebnych kotłów  
– praca nieekonomiczna z niską wydajnością

PRZESYŁ

/wytwarzanie-odbiorca/
rozliczenie bieżące między dostawcą i odbiorcą dostarczonej energii i ilości pary z uwzględnieniem energii ze zwrotu kondensatu – kontrola i analiza przepływu
– kontrola jakości pary w okresie zmniejszonego poboru

ZUŻYCIE

/rozchód w zakładzie/
rozliczenie zużycia energii pary dla poszczególnych linii technologicznych, maszyn i urządzeń – rozliczenie kosztów energii jako składnika kosztów wytwarzania produktu
 

 

Nasze rozwiązania zapewniają zachowanie właściwej jakości i dokładności pomiaru

niezmiennego w czasie – bez konieczności ponownej kalibracji

dzięki starannemu przygotowaniu tematu zgodnie z poniższymi punktami:

 • wizja lokalna i rozpoznanie warunków zabudowy układu pomiarowego
 • dobranie optymalnej zakresowości wraz z ewentualnym zastosowaniem przewężenia,
 • szkic zabudowy lub projekt układu pomiarowego - dostosowany do warunków obiektowych
 • ewentualna zmiana trasy rurociągu dla uzyskania prawidłowego odcinka pomiarowego
 

Ciecze

 

Przykładowe Realizacje

Firma Inwestycja Usługa
 
ANIMEX Foods
Zakłady Produkcyjne w Opolu i Starachowicach
PARA – 3 układy pomiaru przepływu i energii pary
- dla myjki butelek na rurociągu DN125->DN100
- dla pasteryzatora na rurociągu DN40
- na rurociągu DN80
- program do zdalnego odczytu i analizy danych
WODA CIEPŁA – bezinwazyjny pomiar wody ciepłej użytkowej na wyjściu na Zakład z kotłowni w Zakładzie Produkcyjnym w Starachowicach
GAZ CO2 – zestaw do pomiaru przepływu dwutlenku węgla w Ubojni Zakładu Produkcyjnego w Starachowicach
Instalacja POD KLUCZ
- dobór i dostawa aparatury
- montaż mechaniczny i elektryczny
- konfiguracja i uruchomienie
Kimberly Clark PARA – 6 układów pomiaru przepływu i energii pary
- wykonanych na zwężce pomiarowej
- na rurociągach 3xDN100, 3xDN150
Instalacja POD KLUCZ
- dobór i dostawa aparatury
- montaż mechaniczny i elektryczny
- konfiguracja i uruchomienie
ENERGETYKA Sp. z o.o.
Grupa Kapitałowa KGHM
EC-3 Głogów /Energomontaż Południe S.A. Katowice/
PARA – układ pomiarowy przepływu i energii świeżej 480°C z dyszą ISA na rurociągu DN175.
Sterowanie przepływem pary z włączeniem do systemu nadzoru i sterowania SYNDIS RV
Instalacja POD KLUCZ
- dobór i dostawa aparatury
- montaż mechaniczny i elektryczny
- konfiguracja i uruchomienie
ENERGETYKA
Grupa Kapitałowa KGHM
EC-3 Głogów
KONDENSAT – modernizacja układów pomiarowo-bilansowych kondensatu (125°C)z wymienników ciepłowniczych HV 1.3 i HV 2.3
- na rurociągach DN100
Instalacja POD KLUCZ
- dobór i dostawa aparatury
- montaż mechaniczny i elektryczny
- konfiguracja i uruchomienie
Michelin Polska SA

OPOMIAROWANIE MEDIÓW w latach 2010-2015

PARA – układy pomiaru przepływu i energii pary
1 układ w kotłowni na rurociągu DN40
5 układów na rurociągach DN25, DN50, DN80
1 układ pary przegrzanej na rurociągu DN40
7 układów pomiaru przepływu i energii pary w oparciu o przepływomierze wirowe na 5 rurociągach DN25, 4xDN50, 2xDN80

WODA – 9 układów pomiaru przepływu wody

SPRĘŻONE POWIETRZE - 16 układów pomiaru przepływu

Instalacja POD KLUCZ
- dobór i dostawa aparatury
- montaż mechaniczny i elektryczny
- konfiguracja i uruchomienie

Zobacz więcej naszych zrealizacji

 
 
 
 
 

Dobór elementów i urządzeń do pomiaru pary

Dobierając aparaturę pomiarową dogłębnie analizujemy warunki procesowe zapewniając prawidłowy pomiar. Niejednokrotnie w wyniku analizy konkretnego przypadku okazuje się, iż w celu zapewnienia prawidłowego pomiaru należy wykonać przewężenie rurociągu. W takim przypadku możemy dostarczyć pojedynczą aparaturę lub całe odcinki pomiarowe rurociągu gotowe do wspawania.


Pomiar przepływu i energii pary odbywa się z wykorzystaniem przepływomierzy wirowych lub zwężek pomiarowych.

Pomiar przepływomierzem wirowym
pomiar objętościowy

Pomiar zwężką, rurką spiętrzającą
pomiar elementem spiętrzającym

 

 

Zalety:
- minimalna starta ciśnienia w elemencie pomiarowym
- liniowa zależność pomiarowa: Qm = k * V
- niezmienność dokładności pomiaru w czasie
- bezpośredni pomiar energii pary
- krótki czas montażu

Zalety:
- nadaje się do pomiarów przepływu pary i wody o wysokich parametrach,(szczególnie dysze: ISA 1932, Venturiego)
- stosunkowo niski koszt urzadzenia,ale wysoki koszt montażu

Ograniczenia:
ograniczenie dolnego zakresu,
brak pomiaru poniżej 10% zakresu

Ograniczenia:
- mała zakresowość pomiaru: 25... 100%
- błąd pomiaru długoczasowy związany ze zmianą geometrii zwężki w miarę upływu czasu (tępienie się krawędzi kryzy)
- straty wynikające z wprowadzenia w systemie stałego spadku ciśnienia

 

 

Zobacz także:


 

Zapytaj o ten produkt: