Metronic Systems

Firma Metronic Systems oferuje usługi kompleksowego wykonawstwa szeroko rozumianych Instalacji Termowizyjnych. Bazując na profesjonalnym i nowoczesnym sprzęcie oraz wieloletnim doświadczeniu, nasza firma gwarantuje wykonanie wszelkich usług na najwyższym poziomie.

Instalacja naszego systemu pozwala kontrolować różne aspekty bezpieczeństwa ludzi, procesów produkcyjnych i miejsc składowania w zakładzie. W szczególności pomaga służbom ppoż wyeliminować,
a przynajmniej w znacznym stopniu ograniczyć skutki takich tragicznych sytuacji jak pożar. Gdy pojawia się w godzinach nocnych lub w oddalonej hali czy składowisku może mieć tragiczne konsekwencje.

Termowizyjne instalacje wczesnego ostrzegania przeciwpożarowego wykrywają:
- zagrożenie zanim pojawi się dym
- wewnętrzny samozapłon składowisk i hałd z materiałów łatwopalnych (węgla, surowców, biomasy, zbóż, śmieci, itp.)

Termowizyjny monitoring urządzeń i instalacji przemysłowych:
- przewiduje możliwość wystąpienia awarii
   .urządzeń elektrycznych (silniki, generatory, transformatory)
   .urządzeń mechanicznych (łożyska, taśmociągi)
- eliminuje straty energii (rozpraszanie mocy, zwarcia)
- wykrywa wycieki (płynów, gazów)

Systemy kontroli jakości i automatyzacji produkcji:
- wykrywają defekty, pęknięcia i skazy w gotowym produkcie
- analizują jakość surowca
- wykrywają obce obiekty

Monitoring CCTV wykorzystujący kamery termowizyjne:
- wykrywają i identyfikują intruzów z dużej odległości
- nie wymagają oświetlenia
- skuteczne bez względu na pogodę (deszcz, śnieg)
- odporne na oślepianie

 

Zobacz prezentację (pdf)
o naszym Ternowizynym systemie monitoringu ppoż

 w magazynie paliwa alternatywnego
Zakładu Utylizacji Odpadów

 

 

 

Zapytaj o ten produkt: