Metronic Systems

Licznik ciepła i chłodu EngyCal RH33 z MID

Licznik ciepła i chłodu EngyCal RH33 z MID - ENDRESS+HAUSER

Producent: ENDRESS+HAUSER

 • Licznik ciepła z dopuszczeniem do pomiarów rozliczeniowych (MID) do rejestracji i rozliczeń ilości ciepła/chłodu oddanego przez wodę, mieszaninę woda/glikol lub inne ciecze.
 • Wartości obliczane:
  • Moc
  • Objętość
  • Gęstość
  • Entalpia i różnica entalpii
  • Kompensacja pomiaru przepływu z wykorzystaniem elementów spiętrzających (przepływ dP)
  • Przepływ masowy
  • Różnica temperatur
 • Liczniki:
  • Objętości, masy, energii, deficytu
  • Opcjonalnie: licznik taryfowy 1, 2 lub oddzielny licznik energii ciepła/chłodu, bilans energi
 • 5 wejść pomiarowych:
  • 1x Puls/I,
  • 2x RTD/I,
  • 2 x binarne
 • Wyjścia:
  • 1x2 wyjścia przekaźnikowe, 1x Puls/I,2 x binarne (typu otwarty kolektor)
 • Komunikacja z systemem nadrzędnym, komputerem lub sterownikiem przez:
  • port RS485, protokół MODBUS RTU,
  • MBUS,
  • port Ethernet, protokół Modbus TCP.
 • Dopuszczenie do pomiarów rozliczeniowych i dziennik pomiarów rozliczeniowych - licznik posiada przełącznik pomiarów rozliczeniowych, który blokuje funkcje konfiguracji związane z pomiarami rozliczeniowymi. Przełącznik ten znajduje się wewnątrz urządzenia, którego obudowa jest zaplombowana. Jeśli licznik zostanie zamówiony z dopuszczeniem do pomiarów rozliczeniowych, to przełącznikten jest włączony fabrycznie. Wtedy odpowiednie nastawy konfiguracyjne można zmienić trzykrotnie. Wszystkie zmiany parametrów są rejestrowane w dzienniku pomiarów rozliczeniowych i opatrzone znacznikiem czasu. Przełącznik może być resetowany wyłącznie przez producenta. Kompletna dokumentacja umożliwia uruchamianie i konfigurację parametrów licznika na obiekcie (bez utraty dopuszczenia do pomiarów rozliczeniowych).
 • Dopasowanie czujników temperatury - funkcja elektronicznego dopasowania czujników temperatury umożliwia stosowanie nieparowanych czujników oraz niezależną wymianę pojedynczego czujnika temperatury, przy jednoczesnym utrzymaniu lub zwiększeniu dokładności (w porównaniu z czujnikami parowanymi).
 • Kompensacja pomiaru przepływu metodą różnicy ciśnień - obliczenia przepływu z wykorzystaniem metody różnicy ciśnień to szczególny sposób pomiaru przepływu.
 • Rejestracji wartości mierzonych oraz zdarzeń (wszystkie zmiany parametrów, przekroczenia wartości granicznych, alarmy oraz inne zdarzenia wraz ze znacznikiem czasu, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie zmian przez osobynieuprawnione.Dostępna jest również wewnętrzna pamięć diagnostyczna rejestrująca komunikaty o błędach, co umożliwiaszybkie przeprowadzanie analiz podczas obsługi serwisowej urządzenia
 • Pomiary dwukierunkowe (opcja) - licznik EngyCal RH33 pozwala na dokonywanie pomiarów przepływu dwukierunkowego, tzn. ciepła i chłodu, np. podczasładowania/rozładowania akumulatora ciepła, włącznie z obliczeniem ilości ciepła. Pomiar dwukierunkowy może być zależny od przepływu lub od temperatury. Do detekcji kierunku przepływu można wykorzystać wejście binarne.
 • Liczniki taryfowe (opcja) umożliwiają analizę i rejestrację energii przez dodatkowy licznik.Liczniki taryfowe umożliwiają m.in. prowadzenie rozliczeń dla ustalonych dni rozliczeniowych (data rozliczenia), rozliczanie taryfowe (dla taryfy dziennej/nocnej) oraz analizę stanu liczników po osiągnięciu zadanych wartości, np. zależnych od mocy. 

Zastosowanie
Rejestracja i rozliczanie ilości ciepła i chłodu w:
- Układach grzewczych
- Układach chłodniczych
- Układach produkcji ciepła i chłodu
Typowe obszary zastosowań: przemysł, długodystansowe sieci grzewcze oraz automatyka budynków

 

Zapytaj o ten produkt:

Katalog produktów

Wybierz producenta

Aparatura kontrolno-pomiarowa