Metronic Systems

Elementy spiętrzające

Zwężki pomiarowe służą do pomiaru strumienia masy lub objętości oraz energii.

Do metod wykorzystujących do pomiaru przepływu różnicę ciśnień zaliczamy między innymi zwężki pomiarowe, dysze, rurki oraz stożki spiętrzające. W metodzie zwężkowej wykorzystywany jest spadek ciśnienia statycznego – zwanego ciśnieniem czynnym – wywołany na kryzie pomiarowej przez przepływające medium. W metodzie uśredniających rurek spiętrzających do pomiaru przepływu wykorzystuje się ciśnienie dynamiczne przepływającego medium, będące różnicą ciśnień całkowitego i statycznego.

Elementy spiętrzające stanowią przeszkodę umieszczoną w strumieniu czynnika, która przy przepływie powoduje pewien spadek ciśnienia. Spadek ten uwzględnia się przy wyznaczaniu średniej prędkości oraz natężenia przepływu. Spadek ten jest proporcjonalny do kwadratu natężenia przepływu czynnika

 

Annubar

Precyzyjny, zintegrowany przepływomierz zbudowany w oparciu o wytwarzające spadek ciśnienia czujniki Annubar® (uśredniająca rurka Pitita) i przetworniki ciśnienia.Annubar

 • dla średnic: DN50...DN1800
 • przeznaczony do pomiarów cieczy, gazów i pary
 • szczeliny uśredniające, brak części ruchomych
 • mała strata ciśnienia
 • niskie koszty montażu
 • wysoka dokładność
 • dynamiczne obliczenia skompensowanego natężenia przepływu masowego

 

Dysza ISA

Dysza ISA 1932 montowana jest w zabudowie szczelinowej między kołnierzami i odbiorem ciśnienia różnicowego, w zespole pomiarowym lub zespole pomiarowym w obudowie punktowej.Zastosowane gatunki materiału dobierane są w zależności od rurociągu i składu chemicznego medium.
 • zakres średnic rurociągu:
  DN 50 – DN 600 (zabudowa szczelinowa),
  DN 25 – DN 800 (zespół pomiarowy),
  DN 25 – DN 1000 (zespół pomiarowy w obudowie punktowej)
 • zakres ciśnień: PN 420
 • temperatura medium: -29...+510 °C
 • szeroki wybór materiałów kryzy, obudowy, kołnierzy i innych elementów

 

Zwężka pomiarowa (kryza)

Zwężki pomiarowe zabudowane w rurociągach wytwarzają miejscowy, mierniczy spadek ciśnienia w funkcji prędkości.

 • zakres średnic rurociągu: DN 25 – DN 350
  możliwość zastosowania na kanałach prostokątnych - kwadrantowe DN25 ÷ 500 mm,
 • zakres ciśnień: PN 420
 • temperatura medium: -29...+510 °C
 • szeroki wybór materiałów kryzy, obudowy, kołnierzy i innych elementów
 • możliwa praca w mediach agresywnych i obojętnych o dowolnej temperaturze i ciśnieniu oraz w mediach zanieczyszczonych mechanicznie,
 • łatwa kalibracją w układzie pomiarowym,
 • możliwość na ruchu odmulenia komór zwężek szczelinowych przez zastosowanie dodatkowych króćcy przedmuchowych,
 • trwała strata ciśnienia statycznego, wynosząca w stosunku do mierniczego ciśnienia różnicowego 50% wartości dla kryz i 25% wartości dla dysz, (malejącą z kwadratem przy obniżaniu się przepływu).

Zapytaj o ten produkt:

Katalog produktów

Wybierz producenta

Aparatura kontrolno-pomiarowa