Metronic Systems

FP-400 Raport

FP-400 Raport - Metronic AKP

Producent: Metronic AKP

Program do analizy, wizualizacji i archiwizacji wyników pomiarów. Przeznaczony wyłącznie do współpracy z przyrządem FP-400.
Program FP-400 Raport umożliwia:
  • odczyt danych pomiarowych zarchiwizowanych na kartach pamięci oraz ich wizualizację na ekranie komputera w formie graficznej i tabelarycznej,
  • odczyt bieżących wyników pomiarowych w trzech postaciach: tabelki, wykresu oraz wizualizacji,
  • możliwość sprawdzenia poprawności wyników pomiarowych: kontrola szyfrowania danych i ciągłości archiwum,
  • obróbkę wyników archiwalnych np.: selekcję, wyszukiwanie ekstremów, uśrednianie danych,
  • rejestrację zdarzeń oraz czynności autoryzowanych,
  • sporządzenie wiarygodnych raportów w formie wydruków.

Zastosowanie:
Program do analizy, wizualizacji i archiwizacji wyników pomiarów współpracy z licznikiem FP-400.

Pliki do pobrania

Zapytaj o ten produkt:

Katalog produktów

Wybierz producenta

Aparatura kontrolno-pomiarowa