Metronic Systems

FP-3000 Raport

FP-3000 Raport - Metronic AKP

Producent: Metronic AKP

Program do analizy, wizualizacji i archiwizacji wyników pomiarów. Przeznaczony wyłącznie do współpracy z przyrządem FP-3000, FP-3010, FP-3011, FP-3021 i FP-3031.

  • Program obsługuje wszystkie typy plików zapisywane przez przyrząd na karcie MMC.
  • Odczyt danych pomiarowych zapisanych na kartach pamięci MMC, ich obróbka oraz wizualizacja na ekranie komputera.
  • Możliwość odczytu bieżących wyników pomiarowych - podgląd liczbowy, wykres lub graficzne plansze wizualizacyjne.
  • Selekcja danych, uśrednianie wyników, wyszukiwanie ekstremów.
  • Przeglądanie wyników zarchiwizowanych w formie graficznej (wykresy) i tabelarycznej.
  • Możliwość sprawdzenia oryginalności wyników pomiarowych: kontrola szyfrowania danych (słowo szyfrujące) i ciągłości archiwum.
  • Sporządzanie wiarygodnych raportów w formie wydruków.

Zastosowanie:
Program przeznaczony do współpracy z przelicznikami FP-3000, FP-3010, FP-3011, FP-3021 i FP-3031.

Pliki do pobrania

Zapytaj o ten produkt:

Katalog produktów

Wybierz producenta

Aparatura kontrolno-pomiarowa