Metronic Systems

DL7

DL7 - Metronic AKP

Producent: Metronic AKP

2 - Modułowy  Rejestrator Danych

(zastępuje MPI-16 MPI-C)

 • od 3 do 42 kanałów pomiarowych
 • dotykowy, 7" kolorowy wyświetlacz LCD
 • wewnętrzna pamięć danych 2 GB
 • port USB na płycie czołowej
 • porty komunikacji Ethernet (serwer www)
 • port RS-485 (protokół Modbus RTU)

 • dedykowane oprogramowania do konfiguracji i wizualizacji wyników pomiarów
 • prosta konfiguracja i przyjazny interfejs użytkownika
 • obudowa panelowa lub wolnostojąca

 

PODSTAWOWE FUNKCJE:

 •   pomiar i rejestraca wielkości procesowych
 •   pomiar przepływów - dwa liczniki dla każdego kanału
 •   dwa alarmy lub progi sterujące dla każdego kanału
 •   wyświetlanie w formie tabel lub wykresów
 •   sygnalizacja alarmowa i sterowanie  
 •   komunikacja z systemem komputerowym
 • funkcje matematyczne
 • wiadomości e-mail o stanach alarmów i raporty cykliczne
  z wartościami liczników (max. 5 odbiorców)

Modułowy Rejestrator Danych składa się z modułu bazowego, do którego  zależności od potrzeb dołączać można kolejne, odpowiednio dobrane, moduły wejść i wyjść. Maksymalne do siedmiu modułów wejść / wyjść.

Rejestrator znajduje zastosowanie w przemyśle energetycznym, chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym, hutnictwie, przy szeroko pojętej produkcji, w laboratoriach i wszędzie tam gdzie konieczna jest rejestracja wartości pomiarowych. Wykorzystywane są głównie do rejestracji pomiarów temperatur, wilgotności, ciśnienia, natężenia i prędkości przepływu itp. Przykładowe zastawanie urządzenia do m.in.: rejestracja zmian temperatur w chłodniach spożywczych; rejestracja pomiarów wilgotności powietrza w magazynach połączona z sygnalizacją alarmowa w przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartości.

 DL7

Zapytaj o ten produkt:

Katalog produktów

Wybierz producenta

Aparatura kontrolno-pomiarowa