Metronic Systems

MPI-C Raport

MPI-C Raport - Metronic AKP

Producent: Metronic AKP

Program do analizy, wizualizacji i archiwizacji wyników pomiarów. Przeznaczony wyłącznie do współpracy z przyrządami MPI-C, MPI-CL, MPI-CN, MPI-D, MPI-DN.

  • Możliwość odczytu bieżących wyników pomiarowych - podgląd liczbowy, wykres lub graficzne plansze wizualizacyjne.
  • Selekcja danych, uśrednianie wyników, wyszukiwanie ekstremów.
  • Przeglądanie wyników zarchiwizowanych w formie graficznej (wykresy) i tabelarycznej.
  • Możliwość sprawdzenia oryginalności wyników pomiarowych: kontrola szyfrowania danych (słowo szyfrujące) i ciągłości archiwum.
  • Sporządzanie wiarygodnych raportów w formie wydruków.

Zastosowanie:
Program przeznaczony do współpracy z miernikami MPI-C, MPI-CL, MPI-CN, MPI-D, MPI-DN.

Pliki do pobrania

Zapytaj o ten produkt:

Katalog produktów

Wybierz producenta

Aparatura kontrolno-pomiarowa