Metronic Systems

Przelicznik FP-3011

Przelicznik FP-3011 - Metronic AKP

Producent: Metronic AKP

(zastępuje FP-3010)

 • Wersja podstawowa - jeden układ rozliczeniowy.
 • Wersja rozszerzona - dwa niezależne układy rozliczeniowe A, B.
 • Pomiar:
  • przepływu i pomiar energii pary przegrzanej i nasyconej oraz wody zgodnie z zaleceniami IAPWS-IF97,
  • przepływu i pomiar energii cieplnej innych niż woda cieczy wg charakterystyk podawanych przez użytkownika,
  • przepływu gazów technicznych.
 • Współpraca z przepływomierzami:
  • masowymi,
  • objętościowymi,
  • zwężkowymi z przybliżeniem charakterystyką pierwiastkową oraz wg algorytmu iteracyjnego, zgodnego z normą PN-EN ISO 5167.
 • 5 wejść pomiarowych:
  • 2 x RTD/I, dwa wejścia przystosowane do podłączenia rezystancyjnych czujników temperatury oraz przetworników z wyjściem prądowym,
  • 1 x I, jedno wejście do współpracy wyłącznie z przetwornikami 0/4-20mA,
  • 2 x I/PULS, dwa wejścia do podłączenia przetworników z wyjściem prądowym 0/4-20mA lub z wyjściem impulsowym (zakres od 0,001 Hz do 10 kHz)
 • 4 przekaźniki alarmowo-sterujące, funkcja sygnalizacji alarmowej z potwierdzeniem, proste sterowanie dwustanowe.
 • Opcjonalnie wyjście analogowe 4-20mA do retransmisji jednej wielkości mierzonej lub wyliczanej.
 • Komunikacja z systemem nadrzędnym, komputerem lub sterownikiem przez:
  • port RS485, protokół ASCII lub MODBUS RTU,
  • port Ethernet, protokół Modbus TCP, serwer www.
 • Rozbudowane funkcje rejestracji wyników pomiaróww wewnetrznej pamięci danych o pojemności 2GB:
  • rejestracja wielkości procesowych z częstością od 3 s do 24 h; dwie częstości archiwizacji przełączane po przekroczeniu wybranych progów alarmowych,
  • rejestracja liczników, wartości średnich, minimalnych i maksymalnych co 1h,
  • ochrona zarchiwizowanych danych przed niepowołaną modyfikacją, każdy rekord archiwum opatrzony szyfrowaną sumą kontrolną,
  • przenoszenie danych za pośrednictwem portu USB i przenośnej pamięci typu pendrive.
 • Możliwość pomiaru, wyświetlania i rejestracji wielkości dodatkowych, nie związanych z układami rozliczeniowymi (np. poziom kondensatu w zbiorniku).
 • Algorytm godzinowy przekroczeń mocy zamówionej oraz licznik energii przekroczonej mocy z możliwością rejestracji.
 • Automatyczne wykrywanie stanu nasycenia pary wodnej.
 • Funkcje matematyczne pozwalające wykonywać obliczenia na wielkościach mierzonych (np. suma przepływów i mocy w dwóch rurociągach, itp.).
 • Graficzny kolorowy wyświetlacz LCD TFT 43,8 mm x 77,4 mm (272 x 480 punktów).
 • Zaawansowany system użytkowników i haseł; kontrola dostępu m.in. do kopiowania plików, poleceń archiwum, ustawień zegara, zerowania liczników, wartości minimalnych i maksymalnych itp.
 • Produkt dostępny również w angielskiej wersji językowej.
 • Program FP-3000-Raport do odczytu bieżącego wyników na komputerze oraz do wizualizacji, obróbki i drukowania raportów z wyników archiwalnych.

Zastosowanie
Pomiar skompensowanego przepływu i pomiar energii cieplnej pary z możliwością rozliczania kondensatu w przemysłowych układach produkcji lub odbioru pary. Pomiar skompensowanego przepływu i pomiar energii cieplnej wody, pomiary innych mediów ciekłych (glikol, woda lodowa, olej) w układzie oddawania lub pobierania ciepła. Rozliczanie energii pary oraz wody z możliwością bilansowania (suma, różnica, sprawność). Opomiarowanie rozproszonych węzłów cieplnych z możliwością pracy w systemie komputerowym. Pomiary z rejestracją wyników (rejestrator elektroniczny) wraz z bieżącą sygnalizacją alarmową przekroczeń i prostym sterowaniem oraz odczytem lokalnym wyników lub odczytem zarejestrowanych danych okresowo za pomocą przenośnej pamięci USB ("pendrive").

 

Przelicznik FP-3011 oferujemy także w prefabrykowanej szafce pomiarowej. Dostarczana szafka pomiarowa wyposażona jest w zaprogramowany przelicznik, zasilacz, osprzęt montażowy oraz schemat obwodowy do właściwego podłączenia przetworników.

Pliki do pobrania

Zapytaj o ten produkt:

Katalog produktów

Wybierz producenta

Aparatura kontrolno-pomiarowa