Metronic Systems

Radar falowodowy Levelflex M FMP40

Radar falowodowy Levelflex M FMP40 - ENDRESS+HAUSER

Producent: ENDRESS+HAUSER

Inteligentne radary prowadzące do ciągłego pomiaru poziomu cieczy i materiałów sypkich

Cechy i zalety

Pomiar jest niezależny od:

  • gęstości produktu,
  • oparów nad jego powierzchnią,
  • temperatury,
  • zapylenia, np. powodowanego transportem pneumatycznym

Pomiar jest możliwy również przy występowaniu piany na powierzchni cieczy

Czterowierszowy wskaźnik lokalny zapewnia łatwą obsługę

Wizualizacja krzywej obwiedni echa na wskaźniku upraszcza diagnostykę

Dostarczane nieodpłatnie oprogramowanie ToF Tool umożliwia zdalne uruchomienie, diagnostykę i archiwizację nastaw punktu pomiarowego

Opcjonalnie dostępny jest zdalny moduł operatorsko odczytowy

Zastosowanie sond koncentrycznych całkowicie uniezależnia pomiar od zakłóceń wywoływanych przez wewnętrzne elementy zbiornika i króćce przyłączeniowe

Możliwość swobodnej wymiany sond prętowych i linowych

Funkcja zabezpieczenia przed przelaniem, możliwość pracy w systemach zapewniających poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL2 wg IEC61508/IEC61511-1

Zastosowanie:
Levelflex M jest przeznaczony do ciągłego pomiaru poziomu cieczy i materiałów sypkich w szerokim zakresie granulacji, od produktów pylistych po gruboziarniste, np. granulaty tworzyw sztucznych.

Zapytaj o ten produkt:

Katalog produktów

Wybierz producenta

Aparatura kontrolno-pomiarowa