Metronic Systems

M-800 Raport

M-800 Raport - Metronic AKP

Producent: Metronic AKP

Program do analizy, wizualizacji i archiwizacji wyników pomiarów. Przeznaczony wyłącznie do współpracy z przyrządem M-800.

  • Program przeznaczony do współpracy z miernikiem M-800.
  • Odczyt danych pomiarowych zapisanych na kartach pamięci MMC, ich obróbka oraz wizualizacja na ekranie komputera.
  • Możliwość odczytu bieżących wyników pomiarowych - podgląd liczbowy, wykres lub graficzne plansze wizualizacyjne.
  • Selekcja danych, uśrednianie wyników, wyszukiwanie ekstremów.
  • Przeglądanie wyników zarchiwizowanych w formie graficznej (wykresy) i tabelarycznej.
  • Możliwość sprawdzenia oryginalności wyników pomiarowych: kontrola szyfrowania danych (słowo szyfrujące) i ciągłości archiwum.
  • Sporządzanie wiarygodnych raportów w formie wydruków.

Zastosowanie:
Program do analizy, wizualizacji i archiwizacji wyników pomiarów. Przeznaczony wyłącznie do współpracy z przyrządem M-800.

Pliki do pobrania

Zapytaj o ten produkt:

Katalog produktów

Wybierz producenta

Aparatura kontrolno-pomiarowa