Metronic Systems

mLog

mLog - Metronic AKP

Producent: Metronic AKP

Program mLog jest programem ogólnego przeznaczenia umożliwiającym odczyt i archiwizację danych z urządzeń wyposażonych w port:
-  RS485 w protokole Modbus RTU
-  Ethernet w protokole Modbus TCP


Oprogramowanie posiada architekturę klient-serwer, umożliwia to dostęp do danych zgromadzonych w bazie z wielu stanowisk klienckich (dla wielu operatorów).
  mLog server: odczyt danych z urządzeń, przetworników w protokole Modbus RTU/TCP, zapis danych do bazy,
                            bieżąca wizualizacja wyników
   mLog client: odczyt danych archiwalnych z bazy od daty do daty, wizualizacja, eksport do CSV.

  • ARCHIWIZACJA

Dane archiwizowane są w bazie danych Firebird 2.5 przez program mLog server, skąd mogą być odczytywane i wizualizowane w formie wykresów i tabel, a także drukowane i eksportowane do formatu CSV.  Do odczytu danych z bazy (od daty do daty) służy program mLog client.

  • WIZUALIZACJA

mLog server: dane bieżące prezentowane są w maksymalnie 18 oknach - 6 grup po maksymalnie 3 okna
                          prezentujące wartość bieżącą, tabele, wykresy
mLog client: dane pobrane z bazy prezentowane są w formie wykresu i tabeli

 

 

Pliki do pobrania

Zapytaj o ten produkt:

Katalog produktów

Wybierz producenta

Aparatura kontrolno-pomiarowa