Metronic Systems

MPI-8 Raport

MPI-8 Raport - Metronic AKP

Producent: Metronic AKP

Program do analizy, wizualizacji i archiwizacji wyników pomiarów. Przeznaczony wyłącznie do współpracy z przyrządami MPI-8(nowa wersja) i MPI-8W.

  • Odczyt danych pomiarowych zapisanych na kartach pamięci MMC, ich obróbka oraz wizualizacja na ekranie komputera.
  • Możliwość odczytu bieżących wyników pomiarowych - podgląd liczbowy, wykres lub graficzne plansze wizualizacyjne.
  • Selekcja danych, uśrednianie wyników, wyszukiwanie ekstremów.
  • Przeglądanie wyników zarchiwizowanych w formie graficznej (wykresy) i tabelarycznej.
  • Możliwość sprawdzenia oryginalności wyników pomiarowych: kontrola szyfrowania danych (słowo szyfrujące) i ciągłości archiwum.
  • Sporządzanie wiarygodnych raportów w formie wydruków.

Zastosowanie:
Program do analizy, wizualizacji i archiwizacji wyników pomiarów. Przeznaczony wyłącznie do współpracy z przyrządami MPI-8 (nowa wersja) i MPI-8W.

Pliki do pobrania

Zapytaj o ten produkt:

Katalog produktów

Wybierz producenta

Aparatura kontrolno-pomiarowa