Metronic Systems

fot:/ett/  Walcownia Zimna, ArcelorMittal

 • Walcownia Zimna Krakowskiego Oddziału ArcelorMittal Poland S.A.

 • październik 2015 r.
 • 7 układów pomiarowych przepływu sprężonego powietrza
  opomiarowanie rurociągu głównego, poszczególnych maszyn i ciągów technologicznych
    - projekt

    - montaż
    - uruchomienie

 

 • Korzyści dla Użytkownika wynikające z opomiarowania:
  Opomiarowanie rurociągów głównych, poszczególnych maszyn i ciągów technologicznych umożliwia firmie ArcelorMittal Poland S.A. analizę bieżącą i okresową zużycia oraz ocenę kosztów sprężonego powietrza w Walcowni Zimnej. Zebrane informacje pomagają w podejmowaniu decyzji mających na celu obniżenie kosztów produkcji, co wpływa na poprawę konkurencyjności.

 

 • Zadania zrealizowane przez Metronic Systems:
  1. Opomiarowanie sprężonego powietrza okresowo zawilgoconego.
   Realizacja: Wybrano ultradźwiękową metodę pomiaru i dobrano przepływomierze, które spełniły  wymóg skomplikowanego pomiaru powietrza okresowo zawilgoconego. Przepływomierze te są niewrażliwe na powietrze zawodnione i nie wymagają użycia kosztownych uzdatniaczy.

  2. Pomiar ciągły zużycia sprężonego powietrza w czasie produkcji i postoju maszyn.
   Realizacja:Zainstalowane przepływomierze, dzięki wysokiej zakresowości, zapewniają pomiar ciągły maksymalnego jak również minimalnego zużycia sprężonego powietrza.

  3. Nadzór nad zużyciem sprężonego powietrza, bieżący podgląd i archiwizacja pomiarów.
   Realizacja: Przeliczniki przepływu zamontowane w szafkach zbierają dane z układów pomiarowych. Umożliwiają kontrolę bieżącą i archiwizację zużycia sprężonego powietrza w jednostkach normalnych (Nm3), co ułatwia ocenę pracy instalacji i kosztów sprężonego powietrza.

  4. Wykonanie wszystkich prac w ściśle wyznaczonym terminie z zachowaniem zaostrzonych procedur bezpieczeństwa obowiązujących w ArcelorMittal Poland SA.
   Realizacja: Montaż i uruchomienie układów pomiarowych zrealizowano w całości w wyznaczonych przerwach remontowych Walcowni Zimnej. Prace szczególnie niebezpieczne, podczas montażu na rurociągach znajdujących się na wysokości, zostały wykonane z zachowaniem ostrych przepisów BHP, włącznie z rejestracją prac przez kamery przemysłowe.