Metronic Systems


fot: RoyalCanin
 • Royal Canin Polska Sp. z o.o.,  Zakład Produkcyjny w Niepołomicach

 • lata 2010 - 2015
 • System Rozliczania Mediów - wizualizacja i archiwizacja danych pomiarowych wykonany w 2011 r. ,  systematycznie rozbudowywany i uzupełniany o kolej ne pomiary
    - GAZ ziemny - zużycie
    - WODA technologiczna - pomiar przepływu i energii
    - TEMPERATURA I WILGOTNOŚĆ - pomiar
  System został oparty na oprogramowaniu Wonderware InTouch oraz Historian
 • OPOMIAROWANIE MEDIÓW i włączenie do Systemu Rozliczenie Mediów
    GAZ - pomiar przepływu gazu na kotle wodnym DN80
    GAZ - pomiar przepływu gazu na kotle parowym DN80
    WODA - pomiar przepływu wody uzupełniającej do kotła
    WODA - pomiar przepływu dla myjki ciśnieniowej DN50
    WODA - 4 pomiary przepływu wody zimnej w na rurociągach 2xDN30 i 2xDN30
    PARA  wodna- układ pomiaru przepływu i energii pary
    ENERGIA elektryczna - montaż analizatorów  sieci
 • TEMPERATURA i WILGOTNOŚĆ - wykonanie układów pomiarowych
  w halach, pomieszczeniach laboratorium, na liniach technologicznych, w silosach produktu gotowego