Metronic Systems

 fot: SEJ
 • Spółka Energetyczna "Jastrzębie "S.A., Elektrociepłownia Zofiówka

 • sierpień 2015 r.
 • 3 legalizowane pomiary wody grzewczej - MID
  na rurociągach DN600 (przewężony w rejonie pomiaru do DN400), DN200 oraz DN50
    - projekt
    - montaż
    - uruchomienie
 • Korzyści dla Użytkownika wynikające z opomiarowania:

  - Opomiarowanie magistral pozwala na analizę bieżącą i okresową zużycia ciepła oraz służy do rozliczenia kosztów.

  - Ultradźwiękowa metoda pomiaru zapewnia bezawaryjną pracę w czasie całego okresu legalizacji. Ponadto przeliczniki i licznik ciepła są wyposażone w moduł komunikacji M-BUS, co umożliwia włączenie urządzeń do systemu nadrzędnego.

   

 • Zadania zrealizowane przez Metronic Systems:
  1. Legalizowany pomiar wody grzewczej wg warunków przetargowych  - MID.
   Realizacja: Na rurociągach DN600 (przewężony do DN400), DN200 oraz DN50 zamontowano zalegalizowane, kompletne układy ciepłomierzy składające się z liczników ciepła, przepływomierzy ultradźwiękowych i parowanych czujników temperatury. Wybrano ultradźwiękową metodę pomiaru ponieważ zapewnia bezawaryjną pracę w czasie całego okresu legalizacji. Cała aparatura pomiarowa posiada certyfikat MID. Ponadto przeliczniki i licznik ciepła są wyposażone w moduł komunikacji

   M-BUS, co umożliwia włączenie urządzeń do systemu nadrzędnego i transmisję danych pomiarowych.

  2. Montaż ciepłomierzy w ściśle wyznaczonym terminie w czasie przerw remontowych.
   Realizacja: Montaż ciepłomierzy wykonano w ustalonym czasie podczas przerwy remontowej, w terminie zapewniającym włączenie magistral do normalnej pracy zaraz po zakończeniu prac.

   3. Wykonanie wszystkich prac z zachowaniem zaostrzonych procedur bezpieczeństwa obowiązujących w Elektrociepłowni Zofiówka. 
   Realizacja: Prace montażowe, szczególnie niebezpieczne, podczas montażu na rurociągach znajdujących się na wysokości, zostały wykonane z zachowaniem ostrych przepisów BHP.

 

 

Na rurociągach DN600 (przewężony do DN400), DN200 oraz DN50 zamontowano zalegalizowane, kompletne układy ciepłomierzy składające się z liczników ciepła, przepływomierzy ultradźwiękowych i parowanych czujników temperatury. Wybrano ultradźwiękową metodę pomiaru ponieważ zapewnia bezawaryjną pracę w czasie całego okresu legalizacji. Cała aparatura pomiarowa posiada certyfikat MID. Ponadto przeliczniki i licznik ciepła są wyposażone w moduł komunikacji
M-BUS, co umożliwia włączenie urządzeń do systemu nadrzędnego i transmisję danych pomiarowych.