Metronic Systems

 fot.Jamar

 

 • Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR,  Zakład Produkcyjny Lipie

 • lipiec 2016
 • przenośny układ pomiaru przepływu i energii pary z przepływomierzem wirowym, przystosowany do okresowego pomiaru na 7 rurociągach
 • Korzyści dla Użytkownika wynikające z opomiarowania:
  Wykonany układ pomiarowo-rozliczeniowy przepływu i energii pary pozwala na okresową kontrolę rzeczywistego zużycia energii pary dla 7 rurociągów
 • Firma MERTRONIC SYSTEMS wykonała projekt, montaż, dostawę i uruchomienie przenośnego układu pomiarowego przepływu i energii pary. Układ pomiarowy składa się z przepływomierza wirowego, przetworników ciśnienie, czujnika temperatury oraz prostych odcinków pomiarowych zakończonych kołnierzami, dzięki którym można wmontować i wymontować układ na kontrolowany rurociąg. Zakres pomiarowy przepływomierza został tak dobrany, aby układ bez zmiany konfiguracji mierzył przepływ i energię pary na każdym z 7 rurociągów.
 • Elementy pomiarowe podłączono do przenośnej walizki z przelicznikiem, w którym realizowana jest kompensacja przepływu od ciśnienia i temperatury. Przelicznik gromadzi wyniki pomiarów w wewnętrznej pamięci, zapewniając możliwość przeglądu pomiarów na wyświetlaczu oraz analizy i archiwizacji wszystkich danych w załączonym programie komputerowym.

           

 • maj 2015
 • 3 układy pomiaru przepływu i energii pary na rurociągach wyjściowych z 3 kotłów parowych
 • Korzyści dla Użytkownika wynikające z opomiarowania:
  Wykonany układ pomiarowo-rozliczeniowy przepływu i energii pary umożliwia ocenę rzeczywistego zużycia energii pary i dokładniejsze określenie kosztów produkcji okresowo na 7 rurociągach
 • Firma MERTRONIC SYSTEMS wykonała projekt, montaż, dostawę i uruchomienie przenośnego układu pomiarowego przepływu i energii pary . Układ pomiarowy składa sie z prepływomierza wirowego, przetwotników ciśnienie i temperatury i prostych odcinków pomiarowych zakończonych kołnierzami, dzięki którym mozna Dla dwóch kotłów zostały dobrane przepływomierze wirowe, zapewniające dokładny i niezawodny pomiar przepływu pary bez straty jakości. Dla trzeciego kotła zastosowano do pomiaru przepływu istniejącą kryzę pomiarową.
 • Wszystkie elementy pomiarowe zostały podłączone do szafki z wielokanałowym przelicznikiem typu FP, w którym realizowana jest kompensacja 3 przepływów objętościowych od temperatury i ciśnienia. Przelicznik został skonfigurowany zgodnie z wymaganiami, zapewniając możliwość analizy i archiwizacji wszystkich pomiarów.